Zorgethisch Model Tronto Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Zorgethisch model tronto voorbeeld , Moreel beraad stappenplan utrechtse methode, Voorbeeld utrechts stappenplan, Moreel beraad methode, Casus moreel beraad, Moreel beraad zorg, Moreel beraad verpleegkundige, Doel moreel beraad, Ethiek light methode

1 Moreel Beraad – Zorg voor Beter

2. Zorg als een morele houding. 3. Waarden staan in zorgethiek centraal. J. Tronto (1993) vraag client- antwoord zorg(waarden). – caring about. -aandacht.

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Actueel/agenda/Roelie-Dijkman-Moreel-Beraad-vrijheidsbeperking.pdf

2 Zorgethiek in praktijk – Uitgeverij Lannoo

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401450539.pdf

Een voorbeeld van zorgethisch kijken: het kijkraam au, kou, help. 52. Ervaringsprikkels De zorg voor het ethisch zijn of: zorgethische groei bevorderen.

3 Een menslievend Moreel beraad? – Radboud Universiteit

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5563/Backhuis%2C_J.V._1.pdf?sequence=1

door JV Backhuis

4 1 orgen moet je doen, niet maken

https://ggw.studenttheses.ub.rug.nl/355/1/Zorgen%20moet%20je%20doen%20-%20Brigitta%20Scheepsma%20%5BMA%5D.pdf

door B Scheepsma

5 Masterproef ethisch overleg – Universiteit Gent

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/061/737/RUG01-002061737_2021_0001_AC.pdf

literatuurstudie over modellen van ethisch overleg, voeren we kwalitatief onderzoek uit: Dit waren enkele voorbeelden van de definitie van ethiek.

6 Presentie en Moreel Beraad – http

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=120811

Tronto heeft een brede dynamische visie op zorg, waarin verschillende fasen Ik voeg nog een derde model toe, het zorgethische model omdat kenmerken van

7 Hoeveel druk kan de ketel verdragen? – Zorg en Gezondheid

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/2022-04/Hoeveel%20druk%20kan%20de%20ketel%20verdragen.pdf

11 dec. 2019 — Voorbeelden… De psychologische paradox Zorg-ethisch model. (Joan Tronto 1993, 2013). Vi f dimensies & grondhoudingen.

8 Goed verpleegkundig onderwijs: het zorgethisch perspectief

https://research.uvh.nl/files/14944709/Full%20Text.pdf

door A van Os — modeling laten docenten in hun houding en afstemming op de ander zien Tronto (1993) zou Noddings zorg te veel romantiseren door het te

9 reflectiekader tronto – UCLL

https://www.ucll.be/sites/default/files/documents/expertisecellen/ResilientPeople/ethische_veerkracht_reflectiekader_tronto_def.pdf

ZORGETHIEK reflectiemodel tronto als bouwsteen voor ethische veerkracht. Stimulans UCLL R&E. Joke Lemiengre, Kristel Liesenborghs.

Plaats een reactie