Wat is een Antoniem Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Wat is een antoniem voorbeeld , Homoniemen oefeningen 2de middelbaar,

1 synoniem homoniem antoniem – Lessen van Lisa

Synoniemen zijn twee woorden die hetzelfde betekenen. Antoniemen zijn woorden die het tegengestelde betekenen. Homoniemen zijn woorden die twee.

http://lessenvanlisa.nl/onewebmedia/Synoniem,%20homoniem%20of%20antoniem.pdf

2 BLOK 1

https://adoc.tips/download/blok-1-communicatie-tekstdoel-en-teksttype-synoniemen-homoni.html

4 Wat is de boodschap van tekst 3? Waarover gaat die boodschap echt? Om een tekst goed te begrijpen, bepaal je het teksttype en het tekstdoel. – Voorbeelden

3 Dunne smaken versus volle smaken

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/31773/Bachelorscriptie%20Lilian%20de%20Jong%204298888%20Antoniemen%20van%20synesthetische%20adjectieven.pdf?sequence=2

door LI de Jong

4 Goedkoop of niet duur? Hoe interpreteren consumenten …

https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/893/502/RUG01-001893502_2012_0001_AC.pdf

Een tweede argument voor de focus op de antoniemen “goedkoop” en “duur” is dat beoordeeld, wat aanduidt dat de negatie nog niet de kans had gekregen om

5 Didactiek taalbeschouwing | Mieke van Os

https://miekevanosdotnl.files.wordpress.com/2018/05/lessenserie-taalbeschouwing_miekevanos609311anneli-schaufeli.pdf

20 okt. 2018 — voorbeelden van woorden uit de methode: Wat is wat? offerte-prijsopgave. [synoniem], formeel-informeel. [antoniem], uitvoerig-uitgebreid.

6 HOMONIEMEN1 – Nanopdf

https://nanopdf.com/download/bundel-homoniemen-en-antoniemen_pdf

Wat je moet kennen en kunnen: – Weten wat homoniemen en antoniemen zijn. Eén voorbeeld kan volstaan : een antoniem van groot is klein. OEFENING 5.

7 Semantiek | Henk Wolf

https://www.henkwolf.nl/wp-content/uploads/reader-Semantiek-P2-2016-2017.pdf

Naast het feit dat we weten wat een ‘heuvel’ is (Van Dale: Nog een voorbeeld van woorden die in een duidelijk omschrijfbare betekenisrelatie tot elkaar.

8 De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands

http://www.let.rug.nl/hoeksema/lexicon.pdf

door J Hoeksema

9 Een opmerkelijk bijwoord van graad: licht – AUP Online

https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2017.2.SCHE?crawler=true&mimetype=application/pdf

door I Schermer

Plaats een reactie