Voorbeelden van Grafieken [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeelden van grafieken , Soorten grafieken statistiek, Soorten grafieken excel, Soorten grafieken wiskunde, Staafdiagram, Wanneer gebruik je een cirkeldiagram, Lijndiagram, Soorten staafdiagrammen, Wanneer gebruik je een staafdiagram

1 Grafieken – soorten en toepassingen – Wikiwijs

Je leert in deze gids niet hoe je een grafiek moet maken. Alle getoonde voorbeelden zijn met Microsoft Excel 2007 gemaakt. Softwijs brengt trainingsmateriaal

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/1028b49141944b90c359548a036a116e.pdf

2 Kijken naar grafieken – Centraal Bureau voor de Statistiek

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/in-de-klas/lesplan-documenten/kijken-naar-grafieken.pdf

We maken het voorbeeld wat ingewikkelder door verschillende soorten cyberpesten te onderscheiden: laster (kwetsende teksten plaatsen in sociale media), chantage

3 tabellen, grafieken en diagrammen

https://adoc.tips/download/tabellen-grafieken-en-diagrammen.html

Voorbeeld: Voor de schoolkrant is een snelle inventarisatie gemaakt van de meest beluisterde artiest in een tweede klas. In deze turftabel worden de keuzes

4 1.3 Grafieken

https://math4all.pragma-pod.nl/resources/section-pdfs/ha-c13.pdf

Kun je uitleggen waarom deze grafiek niet zuiver periodiek zal zijn? Theorie en voorbeelden. Om te onthouden. Bij een tabel met twee variabelen kun je een

5 GRAFIEKEN & TABELLEN breng cijfers beter in beeld

http://cmiscreendesign.pbworks.com/f/screendesign_grafieken.pdf

Het is moeilijk om de afzonderlijke delen van de grafiek te onderscheiden. Een voorbeeld van Holmes werk dat het huidige tijdperk.

6 Les 16 Grafieken in Word

http://www.pearsoneducation.nl/download/grafieken_maken_in_10_min.pdf

Dit is een bijzonder soort grafiek, omdat maar van één gegevensreeks tegelijkertijd de grafiek kan worden gemaakt. Als voorbeeld wordt de informatie gebruikt.

7 Grafieken: achtergrondinformatie – UHasselt

https://www.uhasselt.be/Documents/uhasselt@school/lesmateriaal/statistiek/Lesmateriaal/LEERLING%20Grafieken%2005.pdf

De nominale veranderlijke “kleur” is een voorbeeld van een categorische veranderlijke. Page 4. Statistiek voor het secundair onderwijs. Grafieken:

8 Grafieken maken – Wadokai Nederland

https://www.wadokai.nl/windroos/1VCE/Grafieken.pdf

Dit noem je een staafgrafiek of een kolommendiagram. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n grafiek. Je ziet dat het bijna het zelfde is als de grafieken die

9 De taal van grafieken en tabellen – Universiteit Utrecht

https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/08/20200824_taal_van_graf_tab.pdf

Situatie B – Groeidiagrammen – Werkblad 1 – Voorbeeld groeidiagram TNO . grafieken en diagrammen en daarvan ook de taal, notatie en betekenis kennen en.

Plaats een reactie