Voorbeeld Tekst Zwangerschapsverlof [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld tekst zwangerschapsverlof ,

1 WERK EN ZORG COMBINEREN INHOUD – Cao Gemeenten

Zwangerschaps– en bevallingsverlof. 8.Onbetaald verlof. 5. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. 6. Kortdurende zorgverlof. 3. Ouderschapsverlof.

https://www.caogemeenten.nl/static/upload/raw/e425536e-d3b9-4d71-ab0b-85fac740e5d1/211125_VNG_WAZO.pdf

2 kst-28487-6.pdf

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28487-6.pdf

10 okt. 2002 — baar met 16 weken zwangerschaps– en bevallingsverlof, wordt bereikt. De tekst van het amendement leidde echter tot onbedoelde inwerkingtre-.

3 2513 AA1XA – Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/03/22/kamerbrief-actieplan-zwangerschapsdiscriminatie/kamerbrief-actieplan-zwangerschapsdiscriminatie.pdf

22 mrt. 2017 — uitwerking van het actieplan zwangerschapsdiscriminatie (hierna: actieplan) aan. Tevens is er een basis voorlichtingstekst over anti-.

4 Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2018/SER-arboplatform-handreiking-zwangerschap-en-werk.pdf

risico’s wel of niet opnemen én met branchespecifieke voorbeelden de tekst concreter maken. De tekst spreekt de organisaties, bedrijven en instellingen

5 WERK EN ZORG COMBINEREN – VNG

https://vng.nl/files/vng/20180827-brochure-wazo-aenofonds.pdf

27 aug. 2018 — Tot de bevalling heet het zwangerschapsverlof, daarna heet het bevallingsverlof. Je mag dit verlof opnemen vanaf 34 weken zwangerschap; 6 weken

6 Tweede Kamer der Staten-Generaal – Repository

https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19881989/0000096975/1/pdf/SGD_19881989_0007221.pdf

zwangerschaps– en bevallingsuitkering voor vrouwen die zwanger tekst van het concept-voorstel heeft de SVr aanleiding gegeven tot het.

7 Een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandig …

https://publicaties.mensenrechten.nl/file/6df8400a-d187-4f56-ab35-778a31ea16e1.pdf

door A Eleveld — 2.3 Moties voor herinvoering van de zwangerschaps– en bevallingsuitkering Na een aantal wijzigingen luidde de tekst van artikel 19 ZW in 1994 als volgt:.

8 Wijzigingen Wet Arbeid en Zorg – Provincie Noord-Holland

https://www.noord-holland.nl/PS_stukken/OBAS/Wijzigingen_Wet_Arbeid_en_Zorg_29_06_2015_pdf.pdf

1 jul. 2015 — 1. De vrouwelijke ambtenaar die op grond van de Wet Arbeid en Zorg zwangerschaps– en bevallingsverlof geniet, heeft gedurende dit verlof

9 Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken …

https://www.raadvanstate.nl/publish/pages/119923/w_12_20_0271.pdf

recht bestaat op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling dan wel adoptie of pleegzorg als bedoeld in hoofdstuk 3 of een uitkering in verband

Plaats een reactie