Schuldbelijdenis Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Schuldbelijdenis voorbeelden ,

1 deel i: schuldbelijdenis en bede om ontferming – heilige huisjes

De schuldbelijdenis. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

http://www.heiligehuisjes.be/evenementen/WelkomInDeMis/teksten/Welkom%20in%20de%20mis%20-%20I%20-%20Schuldbelijdenis.pdf

2 Bouwstenen voor de begrafenis van uw geliefde

https://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/elisabeth/file/Bouwstenen%20voor%20de%20begrafenis%20van%20uw%20geliefde-geconverteerd.pdf

Vanuit het voorbeeld van Jezus Christus geloven we dat God voor elk van ons een plaats heeft voorbereid. In dit geloof willen we hier samen eucharistie vieren…

Plaats een reactie