Voorbeeld Schikking Brief [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld schikking brief ,

1 De verzoening of minnelijke schikking

aangetekende brief naar de tegenpartij en leg uit wat u wil verkrijgen. Als de tegenpartij niet binnen redelijke termijn op uw.

https://www.om-mp.be/om_mp/files/en-savoir-plus/brochures/NL/9-BROCHURE_VERZOENING_NL_LoRes.pdf

2 Voorbeeld-verweerschrift.pdf – Schenkeveld Advocaten

https://www.schenkeveldadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/03/Voorbeeld-verweerschrift.pdf

<postcode en plaats die vermeld staan op de brief>. <uw woonplaats, datum>. Onderwerp: verweerschrift schikkingsvoorstel. Geachte heer, mevrouw,.

Plaats een reactie