Voorbeeld Referendum [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld referendum ,

1 Raadgevend referendum – Gemeente Zwolle

Het referendum is één van de manieren waarop een Zwolse burger invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/referendum.pdf

2 Verdieping: welke staat past bij jou? – ProDemos

https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/06/Verdiepingwelkestaatpastbijjou.pdf

Op 6 april houdt Nederland een raadgevend niet-bindend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne.

3 kst-30174-7.pdf

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30174-7.pdf

door A DEEL — ook van toepassing op een correctief bindend referendum. Daarmee zijn nente voorbeeld is het nationale referendum dat op 1 juni 2005 is.

4 Lokale referenda in Nederland: gemeenten als leerschool …

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/175840/175840.pdf

door JLW Broeksteeg

5 Het lokale referendum in Nederland

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/210529/Het-lokale-referendum-in-Nederland.pdf

Lokale referenda in Nederland,. Bestuurswetenschappen, (2015)2, 46-70. 2 Verhulst, J., & Nijeboer, A. (2007). Directe democratie: feiten, argumenten en

6 Het referendum: kernstuk van de politieke vernieuwing

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstel-referendum-verordening-Het-Referendum-1.pdf

Het referendum: kernstuk van de politieke vernieuwing. Door Arjen Nijeboer. Inleiding. Bovenaan de agenda van vele nieuwe politieke partijen staat dat de

7 kst88052.pdf – Parlementaire monitor

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vi3anxr91wzy/f=/kst88052.pdf

nente voorbeeld is het nationale referendum dat op 1 juni 2005 is Beide typen referendums zijn niet bindend voor regering en parlement.

8 De vraagstelling bij een referendum – openjournals ugent

https://openjournals.ugent.be/rp/article/id/73913/download/pdf/

door G De Geest

9 Tweede Kamer der Staten Generaa! – Parlement.com

https://www.parlement.com/9291000/d/pdfs/correctiefreferendum.pdf

Het correctief referendum. 1. Inleiding. Bij brief van 4 november 1992 (kamerstukken II 1992/93, 19427, nr. 26) is door de Commissie-Deetman aan de Tweede

Plaats een reactie