Voorbeeld Planning Europese Aanbesteding [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld planning europese aanbesteding ,

1 Termijnen aanbestedingsprocedures ARW 2016 | CROW

Kalender voor aanbesteden Openbare procedure (Europees) (ARW 2016, hfst. 2) datum aankondiging ontvangst inschrijvingen m ededeling gunningsbeslissing.

https://www.crow.nl/downloads/pdf/unsorted/termijnen-aanbestedingsprocedure-arw-2016

2 Beschrijvend document bij Europese openbare aanbesteding …

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/2017_modelbestek_doelgroepenvervoer.pdf

Dit modelbestek gaat uit van een Europese aanbesteding volgens de openbare Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze beoogde planning.

Plaats een reactie