Paronomasia Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Paronomasia voorbeelden ,

1 Hoofdstuk 5

(2) Paronomasia: (adnominatio) gebruik van gelijkluidende woorden met verschillende betekenis (homoniemen). Voorbeeld: ‘Liever blote Jan, dan dode.

https://users.ugent.be/~rdecorte/documenten/doctrine/JV/Jan_Verplaetse_Hoofdstuk_5.pdf

2 Lexicon van de retorica – DBNL

https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_04.pdf

klassieke voorbeelden van een nationale of christelijke strekking te voorzien. de zgn. paronomasia, waarbij de vormovereenkomst onvolledig is (paroniem)

3 LTI stijlfiguren deeltentamen 2 – ZaZa Nederlands

http://www.zaza-nederlands.nl/wp-content/uploads/2016/10/LTI-stijlfiguren-deeltentamen-2.pdf

Paronomasia herhaling van woorden die bijna aan elkaar gelijk zijn. (voorbeeld van horizontaal woordspel – de woorden waarmee gespeeld wordt.

4 j.m. с. cpousen herhalings figuren in de stili van quintus …

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/148620/mmubn000001_146579372.pdf

door JMC Crousen

5 Com-pun-tationele humor: een vergelijkende analyse van …

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/36785/Eindwerkstuk%20TLW%20-%20Marieke%20van%20Hofslot%206260756.pdf?sequence=1&isAllowed=y

door MT van Hofslot

6 Structuren in bijbels Hebreeuwse poëzie met bijzondere …

https://ggw.studenttheses.ub.rug.nl/198/1/0910-TH%20%20TINBERGEN%20E.%20Ma-scriptie.pdf

door E Tinbergen

7 Tilburg University Aan de dode een wonder gedaan …

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/12388678/Riemersma_Aan_de_dode_03_06_2016.pdf

door N Riemersma

Plaats een reactie