Parallellogram Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Parallellogram voorbeeld , Oppervlakte vierhoek formule, Oppervlakte vierhoek berekenen online, Oppervlakte vierkant

1 7.3 Oppervlakte van vierhoeken

oppervlakte (parallellogram) = basis ⋅ hoogte. In de voorbeelden zie je ook hoe je de oppervlakte van enkele andere bijzondere vierhoeken zoals de vlieger

https://math4all.pragma-pod.nl/resources/section-pdfs/hv-me73.pdf

2 Vectormeetkunde in R3

http://homepage.tudelft.nl/11r49/onderw0203/linalgwb/college/week15.pdf

Voorbeeld 1. De afstand tussen de punten P Voorbeeld 2. gelijk is aan de oppervlakte van het parallellogram opgespannen door de vectoren a en b. Zie.

3 Academisch wiskunde–Nederlands – Universiteit Gent

https://users.ugent.be/~fbrackx/en/acad_wisk_ned.pdf

9 okt. 2011 — Voorbeeld 1.2 Uit a<b en b<c volgt dat a<c, omdat de ordening in het Voorbeeld 4.1 Opdat het parallellogram ABCD een rechthoek zou zijn

4 Handig met Getallen 3 / 3b Antwoorden meetkunde

https://handigmetgetallen.nl/assets/uploads/sites/5/2018/08/HMG-4-Antwoorden-Meetkunde-vanaf-2018-2019.pdf

Voorbeeld 1, opdracht: Voorbeeld 2, opdracht: Voorbeelden van driehoeken: Een rechthoek is een bijzonder parallellogram! Opgave 3:.

5 HOOFDSTUK 21 Oppervlakte pilot – de Wageningse Methode

https://wageningse-methode.nl/methode/het-lesmateriaal/?download_lesmateriaal=2H%2FH21.+Oppervlakte+pilot%2FH21_Oppervlakte_pilot.pdf

21.4 De oppervlakte van een parallellogram en driehoek 14 a Knip het parallellogram op het werkblad uit. dit voorbeeld 15).

6 2M+H03+Oppervlakte.pdf – Wiskundeuitleg

https://www.wiskundeuitleg.com/app/download/12835648349/2M%2BH03%2BOppervlakte.pdf

Dat zie je aan het rechtehoekteken. Noordhoff Uitgevers. +. Voorbeeld Oppervlakte parallellogram. Opgave. Bereken de oppervlakte van parallellogram ABCD.

7 26 Oppervlakte parallellogram en driehoek – Opgaven

https://nanopdf.com/download/uitwerkingen-parallellogram-en-driehoek_pdf

oppervlakte ABC =… 2. 1 x AB x CP… Voorbeeld 1. 3. Bereken de oppervlakte van deze twee parallellogrammen. …Opp = 8 x 15 = 120… …Opp = 18 x 12 = 216…

8 Lineaire Algebra voor ST

http://www.win.tue.nl/~jkeijspe/onderwijs/linalg/matrixtrans.pdf

Voorbeeld. −→. PQ, met P(−3,1) en Q(−1,4) is gelijk aan de vector. [ (−1) − (−3) oppervlakte van een driehoek (of parallellogram) met r2:.

Plaats een reactie