Opschortende Voorwaarde Compromis Voorbeeld [Gratis PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Opschortende voorwaarde compromis voorbeeld , Opschortende voorwaarde stedenbouwkundige inlichtingen, Verkoopovereenkomst appartement voorbeeld, Pendente conditione betekenis, Zuiver potestatieve voorwaarde, Deficiente conditione

1 DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE BIJ DE VERKOOP …

voorkomend voorbeeld hiervan in de rechtspraak is de koop gesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering: de koper moet alle

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/782/562/RUG01-002782562_2019_0001_AC.pdf

2 bijlage 7 – model verkoopovereenkomst – Stad Kortrijk

http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/bijlage_7_-_model_verkoopovereenkomst.pdf

Huidige verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen De verkoopovereenkomst (compromis) en de notariële akte moeten het.

3 KOOP-VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT

https://pro.immoweb.be/Mx_pdf/5056_7219D88B-FC91-8A9A-10C0AEEEEB15FC76_nl.pdf

De verkoop wordt echter gesloten onder de opschortende voorwaarde dat, verkoopovereenkomst (compromis) en deze vóór het verlijden van de notariële akte.

4 KOOP – VERKOOPOVEREENKOMST WONING

https://anzdoc.com/download/koop-verkoopovereenkomst-woning.html

De verkoop wordt echter gesloten onder de opschortende voorwaarde dat, De inhoud van het bodemattest moet letterlijk in het compromis worden vermeld.

5 Zin en onzin van wederzijdse aankoop- / verkoopbelofte

https://schoups.be/attachment/download/926aff9e-e0d6-408a-a614-fb12a91a581c

24 mei 2022 — Waarom niet gewoon een opschortende voorwaarde? Page 47. Laurence D’huyvetter. ▫ Compromis verscheuren? ▫

6 wederzijdse verkoop-aankoopbelofte – blanco

https://www.law.kuleuven.be/web/mstorme/gekruisteoptie.pdf

De notariële akte dient verleden te worden tussen … en … C. Opschortende voorwaarden: De bij onderhavige overeenkomst – enerzijds door de kandidaat-koper en

7 Een woning kopen – Notaris.be

https://www.notaris.be/algemeen/brochures/downloads/191

(de ‘compromis‘), die later wordt gevolgd door een notariële akte. Voorbeeld van een opschortende voorwaarde: “Deze verkoop wordt overeengeko-.

8 De overeenkomst onder opschortende voorwaarde – ADOC.PUB

https://adoc.pub/download/faculteit-rechtsgeleerdheid-universiteit-gent-academiejaar-mfb7558e80a8b13a4cfd0634ec736794255870.html

resulteert in een compromis waarin noch werd voorzien in het voorleggen van een bodemattest, noch in een opschortende voorwaarde van het bekomen van een

9 V E R K O O P O V E R E E N K O…

http://www.bcn-not.be/sites/files/42016.pdf

onder de opschortende voorwaarde van de overschrijving door de koper van. 73 gemeld voorschot op de voormelde rekening van de verkoper.

Plaats een reactie