Voorbeeld Onkostennota [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld onkostennota , Onkostennota inboeken, Particulier onkostennota, Btw onkostennota, Vzw onkostennota

1 ONKOSTENNOTA – Q-bus

Page 1. ONKOSTENNOTA. NAAM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… STRAAT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… PLAATS

https://www.q-bus.be/sites/default/files/2018-05/model%20onkostennota.pdf

2 ONKOSTENNOTA* – Hulpverleningszone Zuid-West Limburg

https://www.zuidwestlimburg.be/content/documents/editor/2018/12/Onkostennota_aanvraag_terugbetaling_Formulier.pdf

**Voorbeelden: vernieuwen rijbewijs, treinticket of parkeerticket voor opleiding of werkopdracht, … Komen niet in aanmerking: kosten voor pasfoto’s, …

3 Praktische richtlijnen bij het reglement bedrijfskosten

https://adoc.tips/download/praktische-richtlijnen-aanvullend-bij-het-reglement-bedrijfs.html

Nadat de onkostennota/directe factuur is ingevoerd en goedgekeurd in RAPTOOLS door de budgethouder (of delegate) moet de bijhorende PDF samen met de originele.

4 Handleiding JCI Penningmeester

https://jci.vlaanderen/assets/Tools-voor-leden/Bestuurszaken/8c953071bd/Handleiding-JCI-Penningmeester-2017.pdf

Probeer voor onkostennota’s een naam conventie/regel op te stellen zodat je vlot kan zoeken naar een aankoopfactuur. Voorbeeld: TIF 12/2 onderhandelen.

5 Uitleg onkostennota’s – AC Meetjesland VZW

http://acmeetjesland.be/wp-content/uploads/2018/01/ACME_Onkostenformulier_uitleg_20180101.pdf

1 jan. 2018 — -Op de onkostennota’s vult u alleen in wat bovenaan de bv: “Plaats van vertrek en aankomst” wordt bij wijze van voorbeeld als volgt.

6 HANDLEIDING FINANCIËLE AFREKENING | UiT in Zuidwest

http://uitinzuidwest.be/sites/uitinzuidwest/files/handleiding-afrekeningen.pdf

31 mei 2016 — ONKOSTENNOTA’S DOWNLOADEN. • Meld je aan in de balie applicatie. (In het voorbeeld werd BUDA Kunstencentrum gebruikt).

7 Procedure onkostennota – LBS home page

http://www.lbs.be/dac/Winterwerken/Procedure%20onkostennota.pdf

Procedure onkostennota. 1. De bedragen die u betaald heeft invullen op het onkostenformulier, en de bewijsstukken eraan hechten (ticket, factuur, etc).

8 VERKLARING OP EER – Cultuurloket

https://www.cultuurloket.be/sites/default/files/2019-09/201901_Verklaring%20op%20eer%20KVR.pdf

juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. ! OPGELET: dit document wordt pas

Plaats een reactie