Niet Klankzuivere Woorden Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Niet klankzuivere woorden voorbeelden ,

1 *klankzuiver *klankonzuiver *niet-klankzuiver – JansonAdvies

21 jan. 2013 — Woorden die door uitspraakvarianten niet meer klankzuiver lijken: Voorbeeld: *Introductie nieuwe categorie. *Oefenen fasen 1, 2 en 3.

http://jansonadvies.nl/website/data/documents/Nieuwe-categorieen-en-de-weekplanning.pdf

2 Instructie werkt! 2. – Zo leer je kinderen lezen en spellen

https://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/assets/pdf/Instructie%20werkt%202.pdf

De niet-klankzuivere periode start nadat alle groep van de nietklankzuivere woorden zijn meer catego- enzovoort. (Ziemeer voorbeelden op de website.

3 SLL Oefenwoorden voor tussentoetsen 3 – CED-Groep

https://www.cedgroep.nl/files/Webwinkel/Downloads/SLL-Oefenwoorden-voor-tussentoetsen-3.pdf

Zij weten zelf welke categorieën ze nog niet volledig beheersen. Woordenlijsten bij Leerlingen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van mede-.

4 Leerlijnen – Dehasselbraam.org

https://www.dehasselbraam.org/userfiles/462110/Veilig-leren-lezen-leerlijn-lezen-en-spellingpdf

de nietklankzuivere woorden op leesniveau worden aangeboden, groeien de leerlijnen lezen en spellen uit elkaar. Het aanbod in de leerlijn lezen wordt ge-.

5 Streefdoelen Technisch Lezen Alfabetisering NT2 ISK – Wikiwijs

https://www.wikiwijs.nl/app/uploads/ISK_Technisch-lezen.pdf

Kan met hulp of met voorbeelden aangeleerde drieletterwoorden, klankzuivere woorden en woorden met tweetekenklanken spellend lezen. Onderdeel. Vaardigheden.

6 Fonemisch bewustzijn | Onderwijsgek

http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2016/01/Handelingswijzer_Fonemisch_bewustzijn_zinnen.pdf

Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn dat woorden uit klanken nen worden omwille van de leesbaarheid niet behandeld. een voorbeeldzin:.

7 Christa van Zoggel-Smak, 2013 Klassikale opstelling

https://adoc.tips/download/klassikale-opstelling.html

In de nietklankzuivere periode behandelen we de woorden die anders geschreven worden. kijken zelf hun eigen werk na m.b.v. het voorbeeld op het bord.

8 Leerlijnen – Mandegoud

https://www.mandegoud.nl/file_popup.php?id=280689

zuivere (m)k(m)-woorden die niet eerder zijn Voorbeeld van verschillende typen woordrijen klinkerclusters en van nietklankzuivere woorden.

9 TAAL & DIDACTIEK – Libris

https://libris.nl/BookInfo/GetSample?guid=9ed9f032-e224-49e6-b02b-b5982b3c7d4a

had het over het woord vriend en niet over. Mehmet. Wat is er lastig aan het woord Kat, vaas, struik en bang zijn voorbeelden van klankzuivere woorden.

Plaats een reactie