Niet Fiscale Ontvangsten Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Niet fiscale ontvangsten voorbeeld ,

1 Niet-belastingontvangsten – Algemene Rekenkamer

14 sep. 2017 — 4 Nietbelastingontvangsten waarvoor ministers budgettair verantwoordelijk Voorbeelden van ontvangsten die in deze categorie vallen.

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2017/09/14/niet-belastingontvangsten/Niet-belastingontvangsten-WR.pdf

2 Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen

https://www.ccrek.be/Docs/2017_33_RamingFiscaleOntvangsten.pdf

14 nov. 2017 — Het is hierdoor niet mogelijk alle aspecten van de raming van de fiscale ontvangsten correct te begrijpen. Het Rekenhof onderzocht ook of de

3 3.voorbeeld artikel grote uitvoeringsdienst (geen …

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-109550.pdf

nalevingstekort (de niet of niet tijdig ontvangen belastingontvangsten als gevolg van van burgers en bedrijven ten aanzien van het voldoen aan fiscale

4 Alles over: belastingen naar de winst | PwC

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-alles-over-belastingen-naar-de-winst.pdf

afschrijving dan fiscaal (zie voorbeeld 5);. • fiscaal lagere waardering van verplichtingen dan commercieel door het fiscaal niet accepteren van commercieel.

Plaats een reactie