Moleculen Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Moleculen voorbeelden , Atoomsoort voorbeeld, Dipoolmolecuul voorbeeld

1 Elementen; atomen en moleculen

https://adoc.tips/download/elementen-atomen-en-moleculen.html#:~:text=De%20moleculen%20van%20een%20stof,)%20en%20waterstof%20(H2).

2 Hoofdstuk 6: Moleculen en Atomen

https://www.willdewolf.nl/images/pdf/3-HAVO-VWO/H6S.pdf

Voorbeelden: H2O1. NH3. Het cijfer 1 wordt weggelaten, dus formule is: H2O. Molecuulformules (§ 6.4) (4). • De stof water (geweldig veel moleculen)

3 Voorstelling van moleculen en atomen in chemische …

https://chem.kuleuven.be/aloch/lesmateriaal/formuletaalleertekst.pdf

Aangezien moleculen combinaties van atomen zijn, kunnen combinaties van symbolen ook een zuivere stof ( en haar molecule) voorstellen. Een formule is de

4 INTRODUCTIECURSUS CHEMIE – UHasselt

https://www.uhasselt.be/Documents/UHasselt_EN/onderwijs/2018-2019/BCI_1_Moleculen%20en%20atomen.pdf

Voorbeelden atomen. • Zie periodiek systeem der elementen (PSE). Let op notatie: aantal elementen in subscript! ZUIVERE STOF, MOLECULEN EN ATOMEN.

5 moleculen bouwen (bijlage bij H3, Activiteit 1)

https://www.wetenschapdeklasin.nl/uploads/boeken/Boek%206/Hoofdstuk%203/Bijlage%201%20Activiteit%201%20Beschrijving%20Activiteit.pdf

De afbeeldingen van de verschillende moleculen zijn vergroot in bijlage 2 te vinden en kunnen worden uitgeprint en als voorbeeld voor de leerlingen worden

6 Deel III: Chemie 27.3 Ruimtelijke structuur van moleculen

https://studyboard.be/wp-content/uploads/2020/04/Chemie-27.3-9e-editie-2e-druk-met-juiste-afbeeldingen.pdf

In het bijzonder kan men de bindingshoeken van het molecuul schatten. voorbeeld voorbeeld met vrije elektronenparen sterisch ruimtelijk getal. O=

7 ALGEMENE CHEMIE I

https://www.ugent.be/bw/nl/voor-toekomstige-studenten/voorbeeld-lesmateriaal/cursusmateriaal-biowetenschappen/algemene-chemie1

De MO in diatomische heteronucleaire moleculen . Voorbeeld: Bepaal de FL van het atoom N in de molecule NF3. FL(N) = 5 – 2 – 6/2 = 0.

8 molecuul groepen – Mainline

http://mainline.blogbird.nl/uploads/mainline/Molecuulgroepen.pdf

Voorbeelden zijn 4-FA. (4 fluoramfetamine), MDA, 5APB, 6APB (ben- zofury) en MDMA (de a staat voor amfetamine). Hoe meer er wordt gesleuteld aan de ‘staart’.

Plaats een reactie