Metafoor Betekenis Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Metafoor betekenis voorbeeld , Metafoor voor verandering, Metafoor engels voorbeelden, Metafoor nlp, Metaforen dieren voorbeelden, Metafoor groei, Metafoor zorg, Metafoor over samenwerken, Metafoor verdriet

1 Metaforen – tips & voorbeelden – Mieke van Os

Persoon A zegt: “Het schrijven van een boek kun je vergelijken met…” Page 3. Metaforen – tips & voorbeelden mvo. Pagina 3. 3. Persoon B zoekt een metafoor en

https://miekevanosdotnl.files.wordpress.com/2019/04/metaforen-1.pdf

2 Welkom bij de workshop Het gebruik van metaforen … – Hanze

https://www.hanze.nl/assets/academie-voor-gezondheidsstudies/bachelor-logopedie/Documents/Public/logopedist%20als%20coach%20het%20gebruik%20van%20metaforen%20als%20pdf.pdf

De metafoor moet effectief zijn, en niet alleen een verhaal vertellen dat niets met de cliënt te maken heeft. Page 5. Voorbeelden metafoor. • “Op een ochtend

3 Metaforisch taalgebruik – Tilburg University

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=127864

door C Rassaerts

4 DIDACTIEK VAN DE METAFOOR – Taalunie HSN-archief –

https://hsnbundels.taalunie.org/wp-content/legacy/4/hsnbundel-4_365.pdf

geten zijn wat een metafoor is, zelfs niet meer in staat zijn om enkele voorbeelden te geven. In het beste geval kunnen ze nog het etiket plakken op.

5 Scriptie Marloes de Heer SR-versie

https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2624767/view

alledaagse betekenis‘. In figuur 1 staan twee voorbeelden van een metafoor. De een is algemeen van aard, de ander betreft een uitspraak van Geert Wilders.

6 BEELDSPRAAK

https://www.poezieweek.com/wp-content/uploads/Lesmateriaal-Van-Dale-4-Beeldspraak.pdf

In bovenstaande voorbeelden is het beeld (B) steeds vetgedrukt, het verbindingswoord is onderstreept en het verbeelde (V), is cursief. De overeenkomst moet je

7 Megamoeilijk, die beeldspraak? – De Vlaamse ScriptieBank

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Marlies%20Carette_Masterscriptie.pdf

door M Carette

8 Lesbrief ‘BEELDSPRAAK’ – ThiemeMeulenhoff

https://www.thiememeulenhoff.nl/-/media/Corporate/01-onderwijstypes—NIEUWE-OPZET-MEDIA-LIBRARY–/voortgezet-onderwijs/talen/nederlands/generieke-content/lesbrieven/lesbrieven-vmbo/lesbrief_1404_beeldspraak_vmbo.ashx?la=nl-NL

Verbeter je voorbeeld als dat nodig is. Jij controleert de voorbeelden van twee klasgenoten. Als een klasgenoot het volgens jou niet goed gedaan heeft, leg dan.

9 Picturale metaforentaak

https://www.kcrutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/picturale-metaforen.pdf

Picturale metaforentaak. BERN. Naam: Geboortedatum: Opleiding: waarom je dit vindt, vraag je de revalidant om de algemene betekenis van de metafoor.

10 Metaforen in Beeld

http://studiumexcellentiedcmi2010.pbworks.com/f/Mazel_2006_Metaforen+in+beeld.pdf

Kövecses geeft weliswaar enkele voorbeelden van non-verbale manifestaties in o.a. films, cartoons, beeldende kunst en reclame, maar richt zijn analyse toch weer

Plaats een reactie