Meertoppige Verdeling Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Meertoppige verdeling voorbeeld ,

1 spreiding en de vorm van een frequentieverdeling

Figuur 11.4 Een meertoppige verdeling. 3. De grootte van het verschil tussen gemiddelde en mediaan is een indicator voor de scheefheid van de verdeling.

http://www.boomhogeronderwijs.nl/documenten/extra_materiaal/9789462364486_centrum-_en_spreidingsmaten.pdf

2 SLO – 2. Data en datasets verwerken

https://www.slo.nl/publish/pages/12686/module_wia_havo_domein_e_statistiek_h2.pdf

Meertoppige verdeling. Er zijn meerdere groepjes waarden van de kwantitatieve variabele met een hoge frequentie, met daartussen groepjes met een lage

3 Studierapport – PUC Open Data

https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.ashx?identifier=PUC_146643_31&versienummer=1

verdeling zijn gedekt, met uitzondering van meertoppige verdelingen. VOORBEELD Het getal is de waarde van de minimumbelasting waarbij een bouwmateriaal

4 Meten van inkomensongelijkheid – CBS

https://www.cbs.nl/-/media/imported/onze%20diensten/methoden/dataverzameling/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvingen/documents/2007/35/meten_van_inkomensongelijkheid.pdf

door M van den Brakel-Hofmans

5 OEFENPROEFWERK HAVO A DEEL 2 – M.Merlijn (mmss)

https://mmerlijn.nl/wiskunde/h4wiA/GR11_HA2_H06_Oefentoets.pdf

c Boxplot B hoort bij een meertoppige verdeling, de eerste top zit bij 10 en de d Schets bij boxplot B ook de relatieve cumulatieve verdelingskromme.

6 Wiskunde voor het VO

https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/m4all-leerdoelen.pdf

Onderwerpen symmetrische, scheve, meertoppige verdelingen cumulatieve Leerdoelen vuistregels normale verdeling gebruiken voorbeeld, tegenvoorbeeld.

7 1 Wiskunde A Examen A. Algemeen – Scholieren.com

https://media.scholieren.net/downloads/0780f10b4a769ee2d1cfbb48b31cb23e190cfc0bd19ec68bd4.pdf

De standaardafwijking hierbij is vaak relatief groot. Een meertoppige verdeling wijst er vaak op dat de steekproef uit twee verschillende populaties is.

8 Domein E Statistiek – Wiskundeleraar

http://www.wiskundeleraar.nl/bestanden/users/studie/wiskundeonderwijs%20in%20perspectief/Domein%20E%20STATISTIEK%20havo%20wiskunde%20A%202017.pdf

de volgende vuistregels voor de normale verdeling met gemiddelde en formuleringen van de specificaties en uit de voorbeeldvragen bij dit domein blijkt,

9 DE GENETISCHE ANALYSE VAN KWANTITATIEVE …

https://edepot.wur.nl/247164

matisch model dat bekend is onder de naam „normale verdeling“. of meertoppige continue verdelingen een karakteristiek moment vormen.

Plaats een reactie