Maatschappelijke Problemen Voorbeelden 2019 [Gratis PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Maatschappelijke problemen voorbeelden 2019 ,

1 De sociale staat van Nederland 2019 – Eerste Kamer

Op basis van de informatie uit de ssn kunnen maatschappelijke problemen en achter- standen gesignaleerd worden, ten behoeve van politiek en beleid.

https://www.eerstekamer.nl/id/vl27gqdwfqjl/document_extern/de_sociale_staat_van_nederland_2019/f=/vl27gqtgljjo.pdf

2 De sociale staat van Nederland 2019

https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2019/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2019/De+sociale+staat+van+Nederland+2019+%28def%29.pdf

10 sep. 2019 — Op basis van de informatie uit de ssn kunnen maatschappelijke problemen en achter- standen gesignaleerd worden, ten behoeve van politiek en

3 Armoede en sociale uitsluiting 2019 – CBS

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/50/armoede-en-sociale-uitsluiting-2019.pdf

Daarnaast is er bij de lage inkomens sprake van een stapeling van gezondheidsproblemen. Personen met een armoederisico geven aan een minder goede gezondheid en

4 Mobiliteitsbeeld 2019 – Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

https://www.kimnet.nl/binaries/kimnet/documenten/rapporten/2019/11/12/mobiliteitsbeeld-2019-vooral-het-gebruik-van-de-trein-neemt-toe/Mobiliteitsbeeld+2019.pdf

5 nov. 2019 — 3.2 Maatschappelijke kosten files en vertragingen Tussen 2010 en 2018 is in Nederland de in totaal met de trein gereisde afstand

5 De maatschappelijke waarde van ondernemers

https://www.mkb.nl/publicaties/de-maatschappelijke-waarde-van-ondernemers

inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke waarde die het mkb creëert. 1 Gegevens gebaseerd op het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (2019).

6 Kinderen en gezinnen met complexe problemen samen …

https://www.nationaleombudsman.nl/uploads/inline-files/Samen%20verder_0.pdf

Gezien deze gevolgen is sprake van grote maatschappelijke urgentie om de zorg voor kinderen en gezinnen met complexe problemen te verbeteren.

7 POSITIEVE IMPACT CREËREN

https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2019-09/eur-strategie-2020-2024_nl_0.pdf

Onze community is betrokken bij de samenleving, probeert inzicht te ontwikkelen in maatschappelijke vraagstukken en voortgang te boeken in het oplossen ervan.

8 Het groeiend jeugdzorggebruik – Nederlands Jeugdinstituut

https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Het-groeiend-jeugdzorggebruik-Duiding-en-aanpak.pdf

Deze koppen typeren de problemen in de jeugdzorg begin 2019. Het is een greep uit alle noodkreten. aanpak van concrete maatschappelijke vraagstukken.

Plaats een reactie