Leidraad Zin Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Leidraad zin voorbeeld , Leidraad wwft dnb, Acm leidraad duurzaamheidsafspraken, Leidraad acm, Leidraad dnb, Acm duurzaamheid, Leidraad sanctiewet, Memorie van toelichting wwft, Leidraad wwft en sanctiewet afm

1 Leidraad Wwft en Sanctiewet – De Autoriteit Financiële Markten

19 okt. 2020 — De voorbeelden genoemd in deze Leidraad zijn niet uitputtend, mag dit omdat bovenstaande ondernemingen ook instellingen zijn in de zin.

https://www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/beleidsuitingen/leidraden/wwft.ashx?la=nl%2Dnl

2 Leidraad Verwijzen door de bedrijfsarts – NVAB

https://nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Leidraad-Verwijzene617.pdf

4] In Bijlage 1 staat het voorbeeld van de verwijsafspraken tussen zorgverzekeraars en arbodiensten/bedrijfsartsen. Page 8. LEIDRAAD VERWIJZEN DOOR DE

3 Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties | AIVD

https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/publicaties/2014/09/08/leidraad-aanwijzing-vertrouwensfuncties/leidraad-aanwijzing-vertrouwensfuncties-september-2014.pdf

8 sep. 2014 — Bijlage 5: voorbeelden besluiten vertrouwensfuncties werkgever in arbeidsrechtelijke zin te zijn. Zie ook. Wvo artikel 1, lid 2 en 3.

4 Leidraad Kwaliteitsregistraties | Zorginzicht

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/ontwikkeltools-overwegen/Leidraad+Kwaliteitsregistraties.pdf

Voorbeelden hiervan zijn het Genees- en hulpmiddelen Informatie. Project (GIP) en het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze leidraad gaat uit van (deels) uit.

5 Leidraad Duurzaamheidsclaims – Autoriteit Consument & Markt

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/leidraad-duurzaamheidsclaims.pdf

In de ‘leidraad duurzaamheidsclaims’ heeft de ACM de vuistregels, uitleg en praktische voorbeelden geeft de ACM handvatten aan Zie in deze zin.

6 Leidraad Wwft en Sw – De Nederlandsche Bank

https://www.dnb.nl/media/dzicty20/leidraad-wwft-en-sanctiewet.pdf

voorbeelden in deze Leidraad zijn niet uitputtend en ruimere zin gedraagt of handelt op een manier Een ander voorbeeld van een mogelijk verhoogd.

7 Leidraad deskundigen in civiele zaken – De Rechtspraak

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/leidraad-deskundigen-wt.pdf

Een voorbeeld hiervan biedt de overweging van de rechter dat hij een bepaalde vraag van een partij niet overneemt en de partij aan u dezelfde vraag voorlegt in

8 Leidraad Meldingen Jeugd

https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/richtlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-jeugd/2018-12-11-Leidraad+Meldingen+Jeugd+DEF.pdf

De Leidraad die voor u ligt vervangt de Leidraad Meldingen Jeugd van oktober 2015. de jeugdhulp in algemene zin; Twee voorbeelden van geweld dat.

9 Leidraad diensten spoedzorg – Huisartsopleiding Nederland

https://www.huisartsopleiding.nl/wp-content/uploads/Leidraad-diensten-spoedzorg.pdf

Een voorbeeld is het aansturen van andere artsen op de post zin is de opleider eindverantwoordelijk voor de door de aios geleverde patiëntenzorg.

Plaats een reactie