Leerovereenkomst Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Leerovereenkomst voorbeeld , Arbeidsovereenkomst bbl-leerling, Bbl contract 2022, Bbl contract en ziekte, Bbl-contract ketenregeling, Bbl contract voorbeeld, Bbl-contract opzeggen

1 Voorbeeld: Iedere bedrijfseigen overeenkomst … – Doorzaam

Deze leer-/arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gesloten

https://www.doorzaam.nl/fileadmin/media/projecten/bijlage_1_voorbeeld_Leer-Werk_overeenkomst.pdf

2 MODEL ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 LID 8 VAN BIJLAGE C

https://www.ao-metalektro.nl/wp-content/uploads/2019/11/Voorbeeld-model-I-leer-arbeidsovereenkomst.pdf

Deze leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gesloten

3 BBL-arbeidsovereenkomst – Werkgeverslijn

https://werkgeverslijn.nl/wp-content/uploads/2016/10/Model-BBL-arbeidsovereenkomst-versie-3-8-2017.pdf

Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van

4 Leerarbeidsovereenkomst leraar in opleiding (CAO BVE) – HAN

https://specials.han.nl/sites/bureau-extern/scholen/algemene-informatie/stagecontracten/leerarbeidsovereenkomst-BVE-(ROCs)-Voorbeeld-door-tekst.-doc.pdf

b Leerarbeidsovereenkomst: een overeenkomst die bestaat uit een dienstverband als bedoeld in artikel 1.1. alsmede een leerovereenkomst die wordt gesloten tussen

5 Modelovereenkomsten – Cao Ziekenhuizen

https://cao-ziekenhuizen.nl/media/61/download

De leerovereenkomst wordt beëindigd: • door opzegging door de leerling;. • bij blijvende arbeidsongeschiktheid van de leerling;. • bij gebleken ongeschiktheid

6 Werving, selectie en aanstelling van leerling-werknemers

http://www.lereninbedrijf.nl/sites/default/files/Leidraad_wlz.pdf

Geef casuïstiek uit de dagelijkse praktijk als voorbeeld en leerovereenkomst met de opleiding eindigt of de opleiding met goed gevolg wordt afgerond.

7 HANDLEIDING BIJ DE MODELOVEREENKOMST STAGE

https://www.digipacct.nl/system/files/2021-05/handleiding-modelovereenkomst-stage.pdf

leerovereenkomst, aldus de Hoge Raad7. maken en, om aan te sluiten bij het genoemde voorbeeld, zelf een inschatting maken van de kans dat.

8 Een ‘onderwijsovereenkomst’ voor leerplichtige leerlingen?

https://adoc.tips/download/een-onderwijsovereenkomst-voor-leerplichtige-leerlingen.html

13 apr. 2011 — term leerovereenkomst65 in de gildegeschiedenis zijn oorsprong heeft. 65 Een aardig voorbeeld uit de grafische sector in Blankenstein

9 IO2-NL-Learning Outcomes.pdf

https://dlot.eu/pluginfile.php/292/mod_glossary/attachment/370/IO2-NL-Learning%20Outcomes.pdf

Dit is een leerovereenkomst tussen de mentor en de mentee. De mentee ondersteunen door uitleg, voorbeelden geven en richtlijnen. • BESCLO en ECC.

Plaats een reactie