Leerdoelen Smart Formuleren Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Leerdoelen smart formuleren voorbeeld , Smart voorbeeld, Persoonlijke leerdoelen scriptie voorbeelden, Persoonlijke leerdoelen smart, Smart doelen voorbeelden kinderopvang, Smart doelen voorbeelden studie, Smart leerdoelen voorbeelden verpleegkunde, Smart leerdoelen voorbeelden stage, Smart leerdoel communicatie voorbeeld

1 SMART formuleren van leerdoelen

Bepaal evaluatiemomenten en stel zo nodig het tijdpad of het leerdoel bij. Page 2. SMART formuleren van leerdoelen april ’16. Voorbeelden SMART leerdoelen.

https://www.uu.nl/sites/default/files/upper_leerdoelen_smart_opstellen.pdf

2 SMART formulier van …

https://husite.nl/toetsing/wp-content/uploads/sites/185/2017/11/Bijlage-33.1-voorbeeld-SMART-model.pdf

Voorbeeld SMART-model. Naam: Studentnummer: Bijbehorende leervraag bij deze SMART: Hoe ben je tot dit leerdoel gekomen en waarom is dit belangrijk?

3 Opsteker-uitleg-SMART-formuleren-PDF.pdf

http://www.opsteker.com/wp-content/uploads/2019/03/Opsteker-uitleg-SMART-formuleren-PDF.pdf

Omdat dit doel niet SMART geformuleerd is, kun je niet met zekerheid zeggen of het doel haalbaar en betekenisvol is. Laten we dit doel als voorbeeld volgens de

4 Bijlage stappenplan SMART formuleren – Wikiwijs

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/596405/Leerdoelen

Je moet je leerdoelen SMART kunnen formuleren om te voorkomen dat ze te vaag of vrijblijvend zijn. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,

5 Doelen stellen – LVO

https://lvo.nl/sites/default/files/documents/Doelen%20stellen_R.%20Vink.pdf

Mijn doelen SMART geformuleerd Opleiding afronden. • Etc. Deze zou je SMART kunnen laten formuleren, maar … Voorbeeld: beter leren plannen.

6 Het formuleren van SMART doelen

http://www.cordys.nl/wp-content/uploads/2018/04/bijlage-11-2017-smart-geformuleerde-leerdoelen.pdf

SMART-geformuleerde leerdoelen. Leerdoelen zijn SMART. Specifiek: De doelstelling moet eenduidig zijn. Het moet duidelijk zijn waar het precies om gaat.

7 SMART doelen stellen – P-Direkt

https://www.p-direkt.nl/binaries/p-direkt/documenten/handleiding/2016/09/12/uitleg-over-smart-leidinggevende/Uitleg+over+SMART+leidinggevende.pdf

12 sep. 2016 — Door een doelstelling SMART te formuleren, is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. Specifiek. Vraag de medewerker zijn

8 SMART-doelen – Zorg voor Beter

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/verbeteren%20doe%20je%20zo/SMARTie-doelstellingen.pdf

SMARTdoelen. Specifiek. Duidelijk en concreet. Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te.

9 hulp doelstellinge formuleren – Bramas Coaching

http://www.bramascoaching.nl/documenten/hulpdoelstellingenformuleren.pdf

2 Formuleer je doelen SMART. Dus, Specifiek, Meetbaar,Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. Liever “ik wil leren nee zeggen” dan “ik wil assertiever worden.”.

10 VOORBEELDEN VAN SMART-DOELSTELLINGEN – Het CCV

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Voetbal_en_veiligheid/Voorbeelden_SMART.pdf

voorbeelden van SMART geformuleerde subdoelen gegeven. Het is ook altijd mogelijk een tweede doelstelling te formuleren voor als er nacompetitie wordt.

Plaats een reactie