Irriterende Stoffen Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Irriterende stoffen voorbeelden ,

1 Dossier Irriterende en sensibiliserende stoffen – Arbokennisnet

4 feb. 2009 — Een voorbeeld daarvan is blootstelling aan latex door het gebruik van gepoederde latex handschoenen. Allergisch contacteczeem komt veel minder

https://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers/gevaarlijke-stoffen/irriterende-en-sensibil/download/

2 Hulpmiddel sensibiliserende stoffen/allergenen

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/binaries/nlarbeidsinspectie/documenten/hulpmiddelen/2021/12/31/hulpmiddel-sensibiliserende-stoffen-allergenen—bijlage-bij-zelfinspectie-werken-met-gevaarlijke-stoffen/Hulpmiddel+sensibiliserende+stoffen+allergenen+-+bijlage+bij+Zelfinspectie+werken+met+gevaarlijke+stoffen.pdf

31 dec. 2021 — Enkele bekende voorbeelden van sensibiliserende stoffen zijn H-zinnen die duiden op irriterende of sensibiliserende eigenschappen.

3 Gevaarlijke stoffen – Wikiwijs

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/102903/3.%20Hoofdstuk.pdf

tast stoffen en huid aan voorbeeld: accuzuur, natronloog. Schadelijk/irriterend tast gezondheid en stoffen aan, (net) niet giftig of bijtend (corrosief).

4 Techniek Nederland – Werken met gevaarlijke stoffen

https://www.technieknederland.nl/stream/toolbox-werken-gevaarlijke-stoffen-handout

solderen worden gevaarlijke stoffen gebruikt (zoals soldeer- VOORBEELDEN VAN. PRODUCTEN. MAATREGELEN Bijtende of irriterende stoffen.

5 Chemische producten:

https://www.gevaarsymbolen.be/sites/default/files/public/content/spf_danger_picto_a4_v4_nl1_0.pdf

Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen. Irriterend / Schadelijk.

6 NCvB Factsheet: Ziek door Isocyanaten

https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/factsheets/Factsheet_Ziek-door-Isocyanaten%20.pdf

30 jan. 2019 — Hieronder staan voorbeelden van beroepen en branches waar mensen Isocyanaten zijn sterk irriterende stoffen voor de slijmvliezen van de

7 MPZ FACTSHEET INTRODUCTIE GEVAARLIJKE STOFFEN

https://milieuplatformzorg.nl/documents/MPZ_FACTSHEET_INTRODUCTIE_GEVAARLIJKE_STOFFEN_LABORATORIUM.pdf

MPZ FACTSHEET INTRODUCTIE GEVAARLIJKE STOFFEN: VOOR LABORATORIUM. Irriterend. Sensibiliserend. Schadelijk. Bijtend. (corrosief). Ontvlambaar. Explosief.

8 gevaarsymbolen – Beswic

https://www.beswic.be/sites/default/files/public/content/download/files/NL/helder_handig/fiche_10_etikettering_en_gevaarsymbolen.pdf

Ook stoffen zonder etiket kunnen gevaarlijk zijn. VOORBEELD VAN HET ETIKET VAN EEN GEVAARLIJKE STOF Irriterende stoffen veroorzaken bij direct,.

Plaats een reactie