Instructietaal Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Instructietaal voorbeelden ,

1 Appendix F De schijnwerper op taalbaden

Instructietaal: De instructietaal is het Nederlands of de onderwijstaal. concretiseren we enkele oorzaken van deze lacune aan de hand van voorbeelden.

https://medialibrary.uantwerpen.be/files/150788/156e2428-ab5c-4c20-bc3b-b508437fea5d.pdf

2 KERNDOELEN WERKDOCUMENT – Enseñansa Aruba

http://www.ea.aw/pages/wp-content/uploads/k/KDWD-Nederlands-als-instructietaal-NIT-2019-10-20.pdf

Nederlands als instructietaal ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden waarmee zij deze De kerndoelen bevatten geen details en geen voorbeelden.

3 Moedertaal instructietaal?

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/3176/MASTERSCRIPTIE%20-%20KARINE%20JEKEL%20-%202009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

door KA Jekel

4 algemene info NIT – Nimbu

https://cdn.nimbu.io/s/p966ybe/channelentries/14l6k8j/files/Algemene%20Info%20Nederlands%20als%20instructietaal%20-%20Tania%20Sempels.pdf?qzwz1pj

Nederlands als instructietaal: schooltaal, moeilijke DT, instructietaal in toetsen & taken (voorbeeld: In PAV in BSO werkt men met thema’s waarrrond

5 ENGELS ALS DOELTAAL ÉN INSTRUCTIETAAL

https://www.researchgate.net/profile/Bert_Weltens/publication/305392919_Classroom_English_Engels_als_doeltaal_en_instructietaal/links/578ccfc208ae254b1de861c4/Classroom-English-Engels-als-doeltaal-en-instructietaal.pdf

ENGELS ALS DOELTAAL ÉN INSTRUCTIETAAL: CLASSROOM ENGLISH en is het Canadese voorbeeld gevolgd door vele andere landen, waaronder dus nu ook. Nederland.

6 School- en vaktaal aanbrengen – Steunpunt GOK

http://www.steunpuntgok.be/downloads/gokfiche_tip_12.pdf

bedenk dan dat de schoolse instructietaal voor veel leerlingen nieuw is. Lang niet elke leerling weet Voorbeelden. Bij een eerste kennismaking met

7 O.1. Taal: een opdracht voor iedere leraar!

https://adoc.tips/download/o-inleiding-o1-taal-een-opdracht-voor-iedere-leraar.html

leerkracht afbeeldingen of voorbeelden om de opdracht te verhelderen. Terwijl hij de Vergelijk de twee voorbeelden van instructietaal.

8 September De instructie Wat wordt er van jou verwacht …

https://nanopdf.com/download/september-de-instructie-wat-wordt-er-van-jou-verwacht-omcirkel_pdf

een specifieke woordenschat die we ‘instructietaal‘ noemen. Aandacht voor instructietaal Geef een voorbeeld of speel iets uit met een leerling.

Plaats een reactie