Inhoudsmaten Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Inhoudsmaten voorbeelden ,

1 4.5 Inhoudsmaten

werken met liter en daarvan afgeleide inhoudsmaten. De kubieke meter (m3) is de standaardmaat voor inhoud (volume). Een Theorie en voorbeelden.

https://math4all.pragma-pod.nl/resources/section-pdfs/hv-me45.pdf

2 Meten in de me thode

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/vb_30_1_meten_in_de_methode.pdf

In alle leergangen (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht) wordt hieronder in een voorbeeld uit de groep 7 (zie afbeel- ding 2) zichtbaar.

3 16 lessen voor VSO-ZML – SLO

https://www.slo.nl/publish/pages/9619/katern_inhoud_meten.pdf

Inhoudsmaten als liter, kubieke meter, deciliter, zijn uiterst abstract. Een aantal zeer voorbeeld en in het aparte pdf bestand staan.

4 Werkmap Kinderinspraak INHOUD Deel 1 Visie, Voorbeelden …

https://www.samengoedvoorlater.nl/wp-content/uploads/Kinderinspraak.pdf

Wat doen we met de resultaten van de inspraak? Deel 2. Werkvormen. Inleiding en voorbeeld: het maken van nieuwe groepsregels. 1. Brainstormsessie. 2

5 Professioneel_werken-Thema_5_Metacommunicatie_Bron.pdf

http://www.edu-actief.nl/images/methodes/angerenstein_saw/Professioneel_werken-Thema_5_Metacommunicatie_Bron.pdf

Het betrekkingsniveau laat zien hoe de inhoud van de boodschap opgevat zou moeten worden. Kijk eens naar dit voorbeeld. • ‘goed zo!’ (lachend, duim omhoog).

6 Meetinstructie Bruto inhoud woningen | NRVT

https://www.nrvt.nl/wp-content/uploads/2017/11/Meetinstructie-bruto-inhoud-woningen-januari-2018.pdf

De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per woning. is in dit voorbeeld: (2,50 + 0,30) / 2 + 1,00 = 2,40 m.

7 Schakelen tussen communicatieniveaus

https://www.eigenwijsleiderschap.nl/wp-content/uploads/2015/12/Schakelen-tussen-communicatieniveaus.pdf

In dit voorbeeld komen we alle communicatieniveaus tegen: Inhoud: Voorbeelden van interventies op verschillende niveaus zijn: Inhoud.

8 Communicatie takel en berging.pdf

https://www.arbocatalogusmobiel.nl/content/files/takel-berging/Communicatie%20takel%20en%20berging.pdf

Communicatie. Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging. Inhoud. Inleiding . Voorbeelden zijn: een gesprek, een interview en een mondeling examen.

9 Een verzameling goede voorbeelden – Provincie Zuid-Holland

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/26002/themacirculaire2020financilebegrotingenparagrafeneenverzamelinggoedevoorbeelden.pdf

Hierin kan bijvoorbeeld worden vermeld wat de inhoud is van de paragraaf financiering en hoe treasury werkt. Een goed voorbeeld is de gemeente Alblasserdam.

Plaats een reactie