Huishoudelijk Reglement Ondernemingsraad Voorbeeld [PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Huishoudelijk reglement ondernemingsraad voorbeeld , Ser-voorbeeldreglement, Voorbeeld statuten ondernemingsraad, Or-reglement kiesgroepen, Ser ondernemingsraad, Wet op de ondernemingsraden, Wor or-reglement, Wanneer bijzondere ondernemingsraad, Reglement voorbeeld

1 Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 …

De ondernemingsraad, waarvan het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger rechtens lid is, bestaat uit werkende en plaatsvervangende afgevaardigden van

https://adoc.tips/download/model-huishoudelijk-reglement-voor-de-ondernemingsraden-1.html

2 Model huishoudelijk reglement voor de Ondernemingsraden

https://www.groups.be/sites/default/files/downloads/000ROI%20CE%20CP%20140%20NL.pdf

De Ondernemingsraad bestaat uit: 1° het ondernemingshoofd, dat rechtens lid van de Raad is, of zijn afgevaardigde;. 2° werkende afgevaardigden van het

3 1 Model van huishoudelijk reglement van de Ondernemingsraad

http://www.horvalwvl.be/wp-content/uploads/2016/08/Model_HR_OR.pdf

Het aantal personeelsafgevaardigden zoals bepaald door de sociale verkiezingen alsook de namen van de leden van de ondernemingsraad worden aan het personeel

4 Voorbeeldreglement ondernemingsraden – januari 2022

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2022/or-voorbeeldreglement.pdf

1 jan. 2022 — Deze editie van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is een ment heeft daarom het karakter van een ‘huishoudelijk reglement‘.

5 Praktische gids voor de Ondernemingsraad – ACLVB

https://www.aclvb.be/sites/default/files/publicaties/praktische-gids-ondernemingsraad.pdf

plichte vermeldingen van plaats, tijd, uur en agendapunten kan het huishoudelijk reglement bij- voorbeeld bepalen hoe de documenten met betrekking tot de

6 Secretaris Ondernemingsraad: – ACV

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes–campagnes/sv-es-2020-kiescampagne/wetgeving/secr_or_nl_2020.pdf?sfvrsn=e1555196_6

Het huishoudelijk reglement van de OR regelt de manier waarop de secretaris gekozen en eventueel vervangen wordt. Als er in de onderneming geen huishoudelijk.

7 ABC van de ondernemingsraad – ACOD Cultuur

https://www.cultuurkameraad.be/site/wp-content/uploads/2020/11/ABVV2020-ABC-OR.pdf

ment van de ondernemingsraad (zie punt 1.4.1 Het huishoudelijk reglement). Een ander voorbeeld zijn de overeenkomsten en akkoorden die fundamentele.

8 ondernemings- raad – Pharmeus

https://www.pharmeus.be/Brochures/19OR.pdf

De Ondernemingsraad: soms ook op Europees niveau. Het belang van het huishoudelijk reglement. In het voorbeeld hieronder kan je ideeën opdoen.

9 PRAKTISCHE GIDS VOOR DE LEDEN VAN DE …

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/112897ondernemingsraadnl.pdf?id=3820

huishoudelijk reglement van de ondernemingsraad overnemen. Het zal wel opnieuw Als voorbeeld wordt hier een fusie met een andere onderneming vermeld.

Plaats een reactie