Hoe Kan Ik Eenindividueel Zorgplan Maken Voorbeeld [PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Hoe kan ik eenindividueel zorgplan maken voorbeeld , Individueel zorgplan voorbeeld, Individueel zorgplan palliatieve zorg, Zorgplan wlz voorbeeld, Zorgplan opstellen, Voorbeeld zorgplan ouderenzorg, Voorbeeld zorgplan ons, Zorgplan kind voorbeeld, Zorgplan copd

1 Individueel Zorgplan: Referentiemodel Inhoud

Het zorgplan kan aangevuld worden met persoonlijke streefwaarden en een overzicht van relevante episodes uit het medisch dossier van de patiënt. Nadat het

https://www.nhg.org/downloads/individueel-zorgplan-uitwerking

2 Plan van eisen generiek Individueel ZorgPlan – Zorginzicht

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/ontwikkeltools-overwegen/Rapport+plan+van+eisen+generiek+individueel+zorgplan.pdf

In het project ‘ontwikkeling referentiemodel individueel zorgplanmaken wij onderscheid tussen het proces van individuele zorgplanning en het ‘product’ IZP

3 generiek-zorgplan-noord-kennemerland.pdf – Zorg voor Beter

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/zorgleefplan/generiek-zorgplan-noord-kennemerland.pdf

Dit individueel zorgplan is een middel om u daarbij te helpen. Hierin leggen u en uw zorgverlener informatie vast. Bijvoorbeeld: • Wat u belangrijk vindt m.b.t.

4 Individueel Zorgplan Hartfalen – NVVC Connect

https://www.nvvcconnect.nl/Regionaal/Educatiemateriaal/15552_HV_IZP_hartfalen_A4_losbladig_def.pdf

We noemden al de huisarts en de cardioloog, de hartfalenverpleegkundige en praktijkondersteuner. Daarnaast kunt u ook te maken krijgen met bijvoorbeeld een.

5 Adviesrapport individueel zorgplan palliatieve zorg – NET

https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/afbeeldingen-overig/pznl-adviesrapport-individueel-zorgplan-palliatieve-zorg-v-2-0.pdf

getiteld: “hoe te komen tot een individueel zorgplan voor de laatste ontwikkeld door een partij die de vertaalslag kan maken tussen zorg en ICT.

6 Aan de slag met zelfmanagement met een individueel zorgplan

https://www.nivel.nl/pdf/Rapport-individueel-zorgplan.pdf?

individuele zorgplan leggen de patiënt en zorgverlener samen de persoonlijke doelen van de patiënt vast en maken afspraken over de benodigde zorg en de

7 Instructiekaart: Individueel zorgplan1 – Cohaesie

https://www.cohaesie.nl/admin_assets/downloads/OZ-1020_Instructiekaart-individueel-zorgplan+okt+2020.pdf?1644232105

Afhankelijk van de afspraken in de praktijk kan het individueel zorgplan opgesteld worden door de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige.

Plaats een reactie