Hendiadys Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Hendiadys voorbeelden ,

1 Hoofdstuk 5

https://users.ugent.be/~rdecorte/documenten/doctrine/JV/Jan_Verplaetse_Hoofdstuk_5.pdf

2 De verbale hendiadys als pseudocoördinatie

https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2002-2003_thema_1516_-_de_verbale_hendiadys_als_pseudocordinatie.pdf

door I Haslinger

3 Stijlfiguren – Latijn en Grieks . com

https://www.latijnengrieks.com/grammatica/algemeen/stijlfiguren.pdf

Hendiadys. Hierbij wordt een woord door twee verschillende woorden uitgedrukt. ♢ Homoioteleuton. Achtereenvolgende woorden hebben op een opvallende manier

4 LTI stijlfiguren deeltentamen 2 – ZaZa Nederlands

http://www.zaza-nederlands.nl/wp-content/uploads/2016/10/LTI-stijlfiguren-deeltentamen-2.pdf

(voorbeeld van horizontaal woordspel – de woorden waarmee gespeeld wordt zijn in de tekst aan te wijzen. Er is maar één klankverschil). Je gedicht is bijna wat

5 Cursus zestiende- en zeventiende-eeuws Nederlands – DBNL

https://www.dbnl.org/tekst/korn005curs01_01/korn005curs01_01.pdf

grammaticale inleiding vooraf met voorbeelden die zijn ontleend aan het tekstmateriaal. we met een aantal voorbeelden en het advies in de vertaling die

6 Perversa subtilitas – Scholarly Publications Leiden University

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2728000/view

door I Sluiter

7 verklarende woordenlijst

http://www.punic.co.uk/hebrew/cursus_bijbels_hebreeuws_materiaal/boeken/termen.pdf

van deze twee voorbeelden met resp. ‘zegen’ en ‘bomen’ niet de Hendiadys: het uitdrukken van één samengesteld begrip door twee.

8 OP ONDERZOEK … (Mogelijke) mensenoffers bij de Kelten?

https://adoc.tips/download/op-onderzoek-mogelijke-mensenoffers-bij-de-kelten.html

2 Welke eigenschap van beide legāti wordt door de hendiadys op r. 36 onderstreept? 3 Blijkbaar is de oplossing niet Toon aan met voorbeelden uit r. 2-8.

Plaats een reactie