Geraadpleegde Bronnen en Geciteerde Bronnen Voorbeeld Bibliografie [PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Geraadpleegde bronnen en geciteerde bronnen voorbeeld bibliografie , Apa-bronvermelding voorbeeld, Apa voorbeeld, Apa-richtlijnen, Bibliografische referentie voorbeeld, Apa-richtlijnen 2022, Bibliografie voorbeeld, Titel periodiek betekenis apa, Apa in tekst

1 Richtlijnen voor bibliografische verwijzing

De bibliografische lijst biedt een overzicht van alle in voetnoot geciteerde bronnen en publicaties (zowel werken als artikels). Voor de bibliografische

https://www.arts.kuleuven.be/studeren/studenten/leuven/bachelorpaper_masterproef/bachelorpaper/bestanden_bachelorpaper/bibliografierichtlijnen-1-kw.pdf

2 Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

https://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa-handleiding.pdf

2 jan. 2012 — (Smith, geciteerd in Jones, 2012). ! In de literatuurlijst wordt alleen de secundaire (daadwerkelijk geraadpleegde) bron opgenomen,

3 DE APA-RICHTLIJNEN UITGELEGD – Auteursrechten.nl

https://www.auteursrechten.nl/files/auteursrechten/2019-09/surf_de-apa-richtlijnen-uitgelegd_versie-november-2018.pdf

deze site zijn toelichtingen en uitgebreide voorbeelden bij deze geraadpleegde bron in de bronnenlijst opgenomen dienen te worden.

4 Bronnen vermelden volgens de APA (zesdejaars)

https://aso.scheppers-mechelen.be/wp-content/uploads/2017/10/Bronnen_vermelden_volgens_de_APA-_zesdejaars.pdf

☞ Bij het citeren plaats je de punt ook altijd na de bronvermelding. ☞ Het geciteerde deel staat tussen aanhalingstekens. Bevat je citaat minder dan veertig

5 Bronvermelding in werkstukken op het gebied … – ADOC.PUB

https://adoc.tips/download/bronvermelding-in-werkstukken-op-het-gebied-van-de-nederland.html

Als een werk niet gepubliceerd is door een uitgeverij, moet je een alternatieve bron aangeven. Een voorbeeld hiervan is een ongepubliceerd proefschrift: Wong

6 HANDOUT BRONVERMELDING 2017

https://www.rsm.nl/fileadmin/Service_departments/Student_services_-_current_students/Examination_board/Examencommissie/Handout_bronvermelding_2017.pdf

Elke bronverwijzing heeft een referentie nodig, en elke referentie moet geciteerd zijn in de tekst. Tezamen heet dit bronvermelding. Waarom bronvermelding?

7 Werkinstructies Bronnenonderzoek – Wikiwijs

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/c218ac4bbb693597b851a2e1085dd4c88eb739c8.pdf

24 okt. 2019 — Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, Een lopende bibliografie, meestal georiënteerd op een bepaald.

8 Vademecum Bronvermeldingen APA – Sadan

http://sadan.wdfiles.com/local–files/4-refereren/IV_%20Vademecum%20Bronvermeldingen%20APA_1314.pdf

Informatievaardigheden: Vademecum Bronvermeldingen APA. Pagina 1 3.3.1 KORTE VERWIJZINGEN IN DE TEKST: VOORBEELDEN . geraadpleegde bronnen.

9 HOERA, EEN LIJSTJE! OVER BRONVERMELDEN

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/230434/230434.pdf?sequence=1

door MVR Snel

Plaats een reactie