Gdpr Clausule Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Gdpr clausule voorbeeld , Autoriteit persoonsgegevens verwerkersovereenkomst, Verwerkersovereenkomst voorbeeld, Art 28 avg, Subverwerkersovereenkomst, Zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, Bewaartermijn verwerkersovereenkomst, Wanneer verwerkersovereenkomst, Verwerkersovereenkomst gdpr

1 GDPR-clausule voor Algemene Voorwaarden

Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de.

http://www.verveckenwilfried.be/gdpr.pdf

2 Clausules betreffende de verwerking van persoonsgegevens

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/nl/professionnals/GDPR/verwerkingsclausules_gdpr_15_04_2019.pdf

Deze clausules zijn bedoeld om de voorwaarden te bepalen waaronder de verwerker zich verbindt tot de verwerking van de gedefinieerde persoonsgegevens voor

3 GDPR HANDLEIDING

https://psychologischconsulent.be/wp-content/uploads/2018/06/GDPR-handleiding-Sectoren.pdf

Model 3 – Clausule voor diensten i.k.v. gesubsidieerde projecten . U kan daarbij het Register van UNIZO gebruiken als voorbeeld.

4 Werkende verwerkersovereenkomsten

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoek_verwerkersovereenkomsten.pdf

Het is van belang om deze clausules op te nemen zodat verwerkingsverantwoordelijke en verwerker weten waar zij aan toe zijn en verzoeken van betrokkenen zo.

5 Richtsnoeren 4/2019 inzake artikel 25 Gegevensbescherming …

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_nl.pdf

opnemen, bevordert deze bepaling de vaststelling van de beginselen van gegevensbescherming, waarbij overheidsinstanties het goede voorbeeld moeten geven.

6 gedragscode-verwerking-persoonsgegevens-verzekeraars …

https://www.verzekeraars.nl/media/4993/gedragscode-verwerking-persoonsgegevens-verzekeraars-2018-v-26-juni-2018.pdf

26 jun. 2018 — Een voorbeeld daarvan is het melden van datalekken. De AVG, de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens en.

7 GDPR voor de diëtist in 10 stappen – VBVD

https://vbvd.be/file/3627/download?token=kjNnwj_X

Ten aanzien van medewerkers die vanuit hun functie persoonsgegevens moeten verwerken, kan je overwegen een clausule in te lassen die discretieplicht oplegt,

8 Infosessie verwerkersovereenkomsten

https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/files/Stap%208-2-Verwerkersovereenkomst-Toelichting_0.pdf

9 aug. 2018 — Sources say: “In data protection, I doubt that there are other firms more aware Voorbeeld clausule aansprakelijkheid (bron: V-ICT-OR):.

Plaats een reactie