Frans Gesprek Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Frans gesprek voorbeeld ,

1 basiszinnen spreekvaardigheid – Nu Frans Leren

gesprekssituaties kunt gebruiken. Vergelijk de volgende voorbeelden maar in het Frans on gebruiken: In de Alpen kun je (= kan men) skiën. — Dans les.

http://www.nufransleren.nl/resources/spreken/basiszinnen-spreekvaardigheid.pdf

2 Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA Frans – vmbo

https://www.slo.nl/publish/pages/15625/voorbeelduitwerkingen_gespreksleidraad_pta_frans_vmbo.pdf

Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad. PTA Frans – vmbo. Aan de hand van dit document kun je als vaksectie met elkaar in gesprek gaan over het.

3 voorbeeld-rubric-gesprek-voeren-Frans-en-Engels-tweede …

https://cipt.be/toolbox/wp-content/uploads/2018/09/voorbeeld-rubric-gesprek-voeren-Frans-en-Engels-tweede-graad-tso-kso.pdf

Engels en Frans. Focus. De leerlingen kunnen een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en VOORBEELDEN RUBRICS GESPREK VOEREN

4 Porta Frans

https://elena-frans.org/wp-content/uploads/2020/03/Porta-Frans-gereviseerd.pdf

Hij moet dan het gesprek met zijn partner navertellen aan de klas. Iedere leerling krijgt een fiche A of B met de opdracht Mp3 als dialoog voorbeeld.

5 empathisch frans – Acco uitgeverij

https://www.accouitgeverij.nl/sites/default/files/book_pdfs/9789462925731_fragm.pdf

De cliënt verwelkomen en het gesprek openen Voorbeelden. 62. 06|. Een gesprek gespreksvaardigheden aan te leren en in te oefenen in het Frans.

6 HAVO 4 Frans – Wikiwijs

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/c/c7dd5adc1b571d4d4193fa1b4ebbc3ce.pdf

We gaan in de les zoveel mogelijk Frans spreken. Deze zinnen vormen daarvoor de basis. Je gaat samen een gesprek voeren over hobby’s en vrije tijd.

7 ‘Je parle un petit peu français’, waarop ik zei: ‘Praat Frans met …

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/expertisecentrum-moderne-vreemde-talen/scriptieprijs/2015/ecmvt_scriptie-2015-je-parle-un-petit-peu-francais.pdf

Frans vindt men voorbeelden als ‘Madame, pourriez-vous m’aider?’ terug. Binnen deze chunks gaan Ik vind het geweldig als ik merk dat ik een gesprekje.

8 Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs – SBB

https://certificaat-mijn.s-bb.nl/keuzedeel/download/5001

1 jul. 2018 — gesprekken voeren), zoals benoemd in het Examen- en kwalificatiebesluit door voorbeelden uit de eigen beroepscontext te gebruiken.

Plaats een reactie