Fatsoensnorm Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Fatsoensnorm voorbeelden ,

1 Normen en waarden, gedragsregels. – EBOH

statuten, en ongeschreven regels oftewel fatsoensnormen. Zijn goede supporters en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op.

https://eboh.nl/wp-content/uploads/2017/02/Normen-en-waarde-EBOH-rev-01.pdf

2 Gedragscode – Adbeco

https://www.adbeco.com/home/displaypdf/Gedragscode

handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en De hierboven genoemde punten zijn voorbeelden van maatregelen die ons

3 GEDRAGSCODE STICHTING ZORGWIEL

https://zorgwiel.nl/wp-content/uploads/2018/08/Gedragscode-Stichting-ZorgWiel.pdf

De gedragsregels vinden hun oorsprong in algemene fatsoensnormen, maar ook in regelgeving (bijvoorbeeld de Arbo-wetgeving en de CAO).

4 Protocol Social Media

https://www.rockopnh.nl/wp-content/uploads/2019/12/Protocol-Social-Media.pdf

Als fatsoensnormen worden overschreden dan neemt het ROC Kop van Noord-Holland passende maatregelen. Voorbeelden van overschreden normen zijn: mensen pesten

5 Veiligheidsbeleid – Scholen op de kaart

https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/7223/1f3997a4-3a04-46b4-84b8-3ec3bf03b476

Voorbeeld hiervan is de inzet vanuit Karakter van BinK: Behandeling in Er worden geen websites bekeken die niet aan de algemeen geldende fatsoensnormen.

6 Gedragscode info van internet – Kiem Onderwijs

https://www.kiemuden.nl/Portals/1619/docs/Gedragscode%20def.%20oktober%202017.pdf?ver=2019-09-23-150031-503

daarbij aan gedrag, houding, taalgebruik en algemene fatsoensnormen. Dit kenmerkt zich in: het goede voorbeeld (rolmodel) geven, zorgvuldig te zijn in

7 Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We …

https://www.jenaplan-willibrordus.nl/upload/375-Normen_en_waarden_voorbeeldfunctie.pdf

gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders) gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven

8 Modelprotocol social media

https://www.avs.nl/sites/default/files/helpdesk/verus_model_protocol_social_media_februari_2018.pdf

Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties achterlaten betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe

9 Waarden, normen en de last van het gedrag | WRR

https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2003/12/16/waarden-normen-en-de-last-van-het-gedrag/R068-Waarden-normen-last-gedrag.pdf

door WRVHET REGERINGSBELEID

Plaats een reactie