Elektromagnetische Straling Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Elektromagnetische straling voorbeelden ,

1 Elektromagnetische straling en materie – Zon en Sterren

P het stralingsvermogen van de zon in Watt (W). De opgevan- gen energie per vierkante meter en per seconde heet de intensiteit I. Bij- voorbeeld: op twee

https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2018/09/NNV20_Elektromagnetische_straling_en_materie.pdf

2 Elektromagnetische straling – Arbokennisnet

https://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers/straling/elektromagnetische-straling/download-intro/

Elektromagnetische straling. Opgesteld door. Albert Keverling Buisman Voorbeelden zijn het werken bij antidiefstal-detectiepoortjes, metaaldetectoren,.

3 009045 SZW Elektromagnetische velden – Arboportaal

https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/brochure/2016/07/01/elektro–magnetische-velden-in-arbeidssituaties/szw-2016-elektromagnetische-velden-in-arbeidssituaties-web.pdf

1 jul. 2016 — Dergelijke straling, zoals röntgenstraling en gammastraling, kan schade aan het erfelijk materiaal veroorzaken. Als de golflengte langer is dan

4 Begripsbepaling t.a.v. elektromagnetische straling en velden

http://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Gezondheidsrisico%27s%20RF%20EM%20Velden%20van%20zendinrichtingen%20voor%20mobiele%20telecommunicatie%20%26%20omroep%20-%20Bijlagen.pdf

Elektromagnetische straling (EM-straling) omvat zowel ioniserende als niet-ioniserende straling: Bijlage 2: Voorbeelden van zendinstallaties.

5 Elektromagnetische straling op de werkvloer

https://adoc.tips/download/elektromagnetische-straling-op-de-werkvloer.html

door C Fleer

6 KPN en Elektromagnetische Velden

https://www.overons.kpn/downloads/KPN-en-Elektromagnetische-velden.pdf

vormen van straling, zoals röntgenstraling en gammastraling. Dit zijn voorbeelden van ioniserende straling, waarbij de straling zoveel energie bevat.

7 Elektromagnetische velden – European Commission

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14741&langId=nl&

Deel 2 bevat twaalf praktijkvoorbeelden die werkgevers tonen hoe ze beoordelingen elektromagnetische straling uit te zenden. Aanhangsel C verstrekt meer

8 Elektromagnetische velden en het hoogspanningsnet – KIVI

https://www.kivi.nl/uploads/media/57e7ee8e36a8d/Elektromagnetische-velden-en-het-hoogspanningsnet_brochure_v2.pdf

straling, zichtbaar licht en X-stralen zijn voorbeelden van elektromagnetische golven. Zo creëren elektrische ladingen een elektrisch veld.

Plaats een reactie