Directiestatuut Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Directiestatuut voorbeeld ,

1 Directiestatuut – Stichting MeerWonen

De directeur-bestuurder is verplicht tot het vervullen van een positieve voorbeeldfunctie voor de medewerkers in de organisatie. Artikel 3. Taken,

http://www.stichtingmeerwonen.nl/uploads/editor/Directiestatuut_Stichting_Meerwonen.pdf

2 Directiestatuut – Horizon College

https://www.horizoncollege.nl/media/2262/directiestatuut_horizon_college.pdf

23 jun. 2006 — Dit directiestatuut geeft, onverminderd het elders in de statuten Het middels voorbeeld gedrag zorg dragen voor een constructief

3 BOUWSTENEN VOOR EEN MANAGEMENTSTATUUT

https://avs.nl/sites/default/files/producten/Bouwstenen%20voor%20een%20managementstatuut.pdf

schapsraden te ondersteunen bij het omzetten van het directiestatuut in een directiestatuut vervangen. Een voorbeeld hiervan is de definitie.

4 DIRECTIESTATUUT STICHTING LANDSCHAP NOORD …

https://www.landschapnoordholland.nl/files/2019-09/DIRECTIESTATUUT%2022022010.pdf

In dit Directiestatuut worden conform art.28 lid 1a van de statuten nadere 5.4 Bij afwezigheid van de Directie gedurende langere tijd (bij voorbeeld bij

5 Advies Rechtspositie Directeur van een Sportorganisatie

https://www.sportwerkgever.nl/wp-content/uploads/2019/08/Brochure_Advies_Rechtspositie_Directeur_van_een_Sportorganisatie.pdf

Als bijlage bij dit advies is een voorbeeld van een directiestatuut gevoegd, die als basis kan dienen en per sportbond/sportorganisatie nader aangevuld en

6 directiereglement stichting méér muziek in de klas

https://www.meermuziekindeklas.nl/uploads/pdf/Directiereglement.pdf

14 apr. 2021 — De directie is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen

7 Managementstatuut – PCPO Midden-Brabant

https://www.pcpomiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2020/03/2019-11-25-PCPO_Managementstatuut-nieuwe-stijl-def.pdf

deskundige geleid en had als doel om het bestaande zeer uitgebreide directiestatuut te evalueren en te herschrijven. In de afgelopen periode heeft de

8 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur – NOC*NSF

https://nocnsf.nl/media/1463/13-dertien-aanbevelingen-goed-sportbestuurpdf.pdf

Aanbeveling 11 Directiestatuut duidelijk vast in een directiestatuut. De positie van de directeur Een voorbeeld betreft het aangaan van.

9 Bestuursstatuut Stichting Kom over en help te Nijkerk

https://www.komoverenhelp.nl/wp-content/uploads/2020/10/Bestuurstatuut.pdf

conform het directiestatuut gemandateerd aan de directeur, waarbij de van Kom over en help (bij voorbeeld: financieel-economisch,.

Plaats een reactie