Voorbeeld Diploma Secundair Onderwijs [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld diploma secundair onderwijs ,

1 INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS

STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS. 2,5 – 11 JAAR voorbeeld Gemeenschapsonderwijs Leuven OEfENING 7: plUSpUNTEN VAN EEN DIplOMA. DIplOMA.

https://adoc.tips/download/infopakket-secundair-onderwijs-aso-kso-tso-bso.html

2 Voorbeelden van kwalificaties per rang in België – EPSO

https://epso.europa.eu/sites/default/files/documents/general/examples_of_qualifications/be-nl_23.10_18.pdf

Deze rangen komen overeen met middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs. •. Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma

3 De matrix van de 2e en de 3e graad secundair onderwijs

https://www.onderwijskiezer.be/v2/download/clb/20210301%20de%20matrix%202e%20en%203e%20graad%20SO.pdf

1 mrt. 2021 — De matrix 1e en 2e graad secundair onderwijs Voorbeeld: In de nieuwe studierichting ‘Technologische Diploma secundair onderwijs.

4 Derde graad – Mosa-RT

https://www.mosa-rt.be/sites/default/files/global/pages/Campus/Studiegids/Brochure_Derde_Graad1.pdf

De leerstof wordt concreet gemaakt via voorbeelden die aansluiten bij de realiteit in het specialisatiejaar ook het diploma secundair onderwijs, waar-.

5 EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE …

https://adoc.pub/download/een-carriere-in-het-secundair-onderwijs-hoe-belangrijk-is-uwce961f7cfda4eb74f722a9a3f418bc0570296.html

Voorbeeld 1: U hebt een diploma van het hoger secundair technisch onderwijs (HSTO) mechanica en een bewijs van pedagogische bekwaamheid.

6 Vrijstellingen – Examencommissie secundair onderwijs

https://www.examencommissiesecundaironderwijs.be/sites/default/files/atoms/files/Vrijstellingen.pdf

diploma secundair onderwijs. Stelsel van leren & werken. • certificaten centra deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso).

7 Treden naar succes, werk en leren – AWS

http://vlor-prd.s3.amazonaws.com/import/ar-adv005-0708%20nota%20VDB%281%29.pdf

door F Vandenbroucke

8 Secundair onderwijs – Vrij CLB Netwerk

https://www.vrijclb.be/images/2021-basisaanbod-naar-secundair.pdf

Na het 6de jaar wordt een diploma (onderwijskwalificatie niveau 3) behaald Buitengewoon secundair beroepsonderwijs (gewone arbeidsmarkt).

Plaats een reactie