Diftongeren Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Diftongeren voorbeeld ,

1 Diftongering van /e/ en /o/ in het Standaardnederlands

door CN van Dijk

https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/18754/Eindwerkstuk.pdf?sequence=2

2 HOOR JE HET VERSCHIL ÈGENLIJK WEL? – Universiteit Gent

https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/508/348/RUG01-002508348_2018_0001_AC.pdf

door EENONDEP VAN — gesloten diftongering of de monoftongering, niet geaccepteerd terwijl er wel veel van de Vlaamse Radio en Televisie gebruikt als voorbeeld van hoe het.

3 Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO … – DBNL

https://www.dbnl.org/tekst/daan001atla02_01/daan001atla02_01.pdf

gesteund door de voorbeelden gegeven in Andersen (1972). Zijn behandeling van het verschijnsel van diftongering maakt duidelijk dat onderscheid gemaakt moet.

4 Over het waarom van de Sittardse diftongering. – RUhosting

http://gep.ruhosting.nl/carlos/dols43.pdf

‘In het geval van de S.D. (Sittardse diftongering, CG) kan ik voor mij niet verder komen dan een bekentenis Een voorbeeld is het contrast tussen t en d.

5 TON GOEMAN & EVERT WATTEL

https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2006_vol_58_-_transcriptie_en_diffusie_het_ware__beeld_van_de.pdf

EI-DIFTONGERING BIJ DIFFUSIE TEGEN DE ACHTERGROND HET ‘WARE’ BEELD VAN DE EI-DIFTONGERING voorbeeld transcribeer ik een / / of een / /.

6 Nasaalpresentia in het Albanees

https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/studenten-site/ba-taalwetenschap/lopuhaa-milan-ba-scriptie.pdf

door MA Lopuhaä — *ō, die in het Toskisch tot ua diftongeert, en in het Gegisch tot ue. Een voorbeeld hiervoor is het PIE nom.pl. *ǵhésres ‘handen’, cf.

7 De fonologie van het Nederlands in Taalportaal – AUP Online

https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2018.2.004.SIMO?crawler=true&mimetype=application/pdf

door E Simon

8 Nasaalpresentia in het Albanees

https://www.math.ru.nl/~mlopuhaa/2014/BA.pdf

door MA Lopuhaä — *ō, die in het Toskisch tot ua diftongeert, en in het Gegisch tot ue. Een voorbeeld hiervoor is het PIE nom.pl. *ǵhésres ‘handen’, cf.

Plaats een reactie