Conflicten Oplossen Voorbeeld Pdf [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Conflicten oplossen voorbeeld pdf ,

1 Les 12 Drie petjes – De Vreedzame School

Doel blok 2: leerlingen leren hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen. leskern: Met behulp van Aap en Tijger maken

https://www.devreedzame.school/images/dvs/downloads/algemeen/voorbeeldlessen/gr3%20blok2%20les12.pdf

2 1 Sociaal conflict en conflict- oplossing in de sociale context

https://data.swpportal.com/upload/books/files/pdf.php?hash=5d0809644933bcc1c1422458b6124b2c&filename=handboek-conflictmanagement_inkijkexemplaar.pdf

Voorbeelden daarvan zijn volgens L. Kriesberg (1973, blz. 17): ‘Social conflict is a relationship between two or more parties who (or whose spokesmen) believe

3 Modellen en technieken van conflicthantering

https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/0569f2882c712a338a719a0c9ba2808d.pdf

ook de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Voorbeelden van voorwaarden zijn: schaarste aan bewegingsruimte; schaarste in goederen.

4 Conflicthantering

https://anzdoc.com/download/tekst-en-colleges-door-raj-gainda-docent-communicatie-en-maa.html

Hoe kan je als hulpverlener, bemiddelaar conflicten helpen oplossen? mij ziet [in deze conflictsituatie] ? Voorbeeld 2 [uit de Transactionele Analyse]:.

Plaats een reactie