Catullus Als Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Catullus als voorbeeld ,

1 CATULLUS – Primavera Pers

omdat veel van Catullus‘ carmina minora gecomponeerd zijn in een me- Engelse van Smithers) heeft als voordeel dat het Latijnse voorbeeld zo.

https://www.primaverapers.nl/site/assets/files/4158/samplejong.pdf

2 Latijn: Catullus – Don van Baar

http://www.compudo.nl/murmellius2014/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Catullus-teksten-versie-2.pdf

13 jan. 2013 — Latijn: Catullus die, als het geoorloofd is, de goden te overtreffen, 7 Orcus: onderwereld, duidelijk voorbeeld van apostrofe.

3 Catullus en Lesbia

https://wellinkj.home.xs4all.nl/14-6l-uitwerkingvragencatullus-en-lesbia.pdf

in het geval van de door hem aangehaalde voorbeelden). 28 a Catullus ziet dit als positief: zoveel kussen dat wij het ook niet weten.

4 HERMENEVS

https://adoc.tips/download/hermenevs-mededeling.html

wel zeker dat Catullus en zijn vrienden zich inspireerden op Hellenis- tische voorbeelden, daaraan verzen en passages ontleenden, ja, meer- malen als eigen

5 Tweemaal Catullus – Kleio

https://www.kleiotijdschrift.net/s/KVandendriessche-Tweemaal_Catullus2019.pdf

Romantici als Tennyson bestempelden Catullus, de jong gestorven Romeinse dichter voorbeeld stelden ze zich de alexandrijnse kunst-om-de-kunst,

6 DE DICHTER EN ZIJN EGO

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/098/RUG01-002479098_2018_0001_AC.pdf

De prozanarratieven zijn hiervan een veelgebruikt voorbeeld. Catullus wordt beschouwd als de eerste dichter in Grieks of Latijn die besliste om

7 HET BOEK DER KUSJES – DBNL

https://www.dbnl.org/arch/secu001boek01_01/pag/secu001boek01_01.pdf

naar de bevalligheid van Catullus, of naar de weelderigheid van Tibullus en Propertius; of, als Als voorbeeld der bewerking en uitbreiding van het naar.

8 Ariadne’s tweelingzuster

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/654/Graumans%2C_M._1.pdf?sequence=1

door M Graumans

9 Toetsing binnen het ITHAKA-instrument – SLO

https://www.slo.nl/publish/pages/14041/ithaka-gaf-je-de-reis-deel-4-toetsing-binnen-het-ithaka-instrument_1.pdf

Catullus stelt zichzelf als doel om te volharden en Lesbia los te laten: regel 1-2 /regel 9 t/m 11 /regel 19. Alleen een punt toekennen als zowel voorbeeld

10 Humor bij Catullus Tekst Vertalingen Commentaar

https://www.researchgate.net/profile/Johan_Halsberghe/publication/267677961_Humor_in_Catullus/links/5457ad7e0cf2bccc4911135c

20 okt. 2007 — Als men Catullus diepe en romantische gevoelens toedicht in zijn Ken jij een voorbeeld van een hedendaags schrijver die zich niet geremd

Plaats een reactie