Brief Fysio Naar Huisarts Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Brief fysio naar huisarts voorbeeld , Fysiotherapeutische diagnose voorbeeld, Verwijsbrief fysiotherapie voorbeeld, Kngf richtlijnen, Richtlijn brief aan huisarts, Anamnese fysiotherapie vragen, Kngf verslaglegging, Behandelplan fysiotherapie voorbeeld, Rode vlaggen fysiotherapie

1 NHG/KNGF-Richtlijn Gestructureerde informatie- uitwisseling …

huisarts en fysiotherapeut kan daarom dienen als voorbeeld voor informatie-uitwis- Het bericht kan ook als brief worden geprint en aan de patiënt.

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_richtl_haft_lres_sk_mrt12_1_0.pdf

2 KNGF-richtlijn

https://www.ordz.nl/binaries/ordz/documenten/publicaties/2019/06/27/kngf-richtlijn-fysiotherapeutische-dossiervoering-2019/Fysiotherapeutische+dossiervoering+2019+PRL_DEFINITIEF.pdf

27 jun. 2019 — c Voor informatie-uitwisseling tussen fysiotherapeut en huisarts zijn afspraken de verwijsgegevens in de vorm van een verwijsbrief).

3 Fysiotherapeutische verslaglegging – KNGF-richtlijn

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/fysiotherapeutische-dossiervoering-2019/downloads/archiefversie-fysiotherapeutische-verslagleglegging-2011-praktijkrl-plus-verantw-en-toel.pdf

KNGF-Richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en Voorbeelden: hulpvraag van de patiënt en fysiotherapeutische diagnose.

4 Standaard korte verwijsbrief – Neurologie Zeeland

https://www.neurologie-zeeland.nl/wp-content/uploads/2011/03/Verwijsbrief1.pdf

Voorbeeld korte verwijsbrief. Huisarts. [Huisartsnaam volledig]. Patiënt. [Patiëntennaam volledig]. Praktijk. [Huisartspraktijknaam]. Geb. datum.

5 Factsheet-zonder-verwijsbrief-naar-fysiotherapeut.pdf – Nivel

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Factsheet-zonder-verwijsbrief-naar-fysiotherapeut.pdf

Steeds meer patiënten komen zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut patiënten die nog via de huisarts kwamen bij een volgende klacht wellicht wel

6 Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch …

https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/16544/pdf%20hasp.pdf

enige jaren geleden spraken van brieven – verwijsbrief, ontslagbrief NHG-KNGF-Richtlijn Gestructureerde informatieuitwisseling tussen huisarts en fysio-.

7 Bevordering van de samenwerking tussen huisarts en …

https://www.henw.org/system/files/download/1968_Mei_Article_04.pdf

sen huisarts en fysiotherapeut te bevorderen en het wederzijdse begrip tevergroten in het be de patient; hij schrijft de arts een korte brief, waar-.

8 Rapportage | FysioRoadmap

https://www.fysioroadmap.nl/wp-content/uploads/2018/09/Rapportage_43.pdf

ZorgMail-adressen bij huisartsen en andere externe derden bewaren kan op 2 manieren: – In combinatie met Intramed/ FysioLogic: sla daar de gegevens op. Na

Plaats een reactie