Bonferroni Correctie Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Bonferroni correctie voorbeeld ,

1 Meervoudig toetsen met de horseshoe prior – Universiteit Leiden

door SL van der Pas — Bonferroni Correctie (zie [5]): Kies als significantieniveau α n voor iedere test i, met 1 ≤ i ≤ n. Voorbeeld 3.3. Als we de Bonferroni Correctie

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/science/mi/scripties/bachharinandansingh.pdf

2 Antwoorden 2e deeltentamen Statistiek 27 juni 2012

https://students.uu.nl/sites/default/files/Bachelor%2013/361/Beta_wiskunde_361%20-%20Uitwerkingen%2027-07-2012.pdf

27 jun. 2012 — ANTWOORD: Gebruik de Bonferroni correctie: Het aantal p-waardes kleiner dan In het voorbeeld is de afwijking 37,5, dat is minder, dus is.

3 11. Meerdere gemiddelden vergelijken, ANOVA

https://www.worldsupporter.org/en/system/files/media/document/11._meerdere_gemiddelden_vergelijken_anova_ibm_spss_field.pdf

Bij het voorbeeld over Viagra is het eerste contrast die tussen de placebogroep en Dit heet de Bonferroni correctie. de Bonferroni en Tukey toets.

4 H7: Analysis of variance – Statistiek – StatOmics

https://statomics.github.io/statistiekBasisCursus/assets/07-Anova.pdf

Voorbeeld: Prostacycline studie uitbreiding met 3 groepen (prostacycline voorbeeld) Bonferroni correctie houdt de FWER begrensd op αE door.

Plaats een reactie