Bijzondere Persoonsgegevens Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Bijzondere persoonsgegevens voorbeelden , Avg persoonsgegevens, Wettelijke grondslag voorbeeld, Verwerkingsdoeleinden voorbeelden, Artikel 6 avg, Grondslagen avg, Avg wet, Artikel 12 avg, Avg wettekst

1 Het OR-privacyboekje – Autoriteit Persoonsgegevens |

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_or_privacy-boekje.pdf

2 Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf

8 jan. 2018 — Mag ik bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken? Voorbeelden van wetten waarin het gebruik van het BSN is.

3 Normuitleg grondslag ‘gerechtvaardigd belang’

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/normuitleg_gerechtvaardigd_belang.pdf

Dan is de verwerking toch rechtmatig (als het om ‘gewone’ persoonsgegevens gaat, dus geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens – daarvoor gelden

4 De Algemene verordening gegevensbescherming

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_brochure_wat_betekent_het_voor_jou_als_ondernemer.pdf

Gegevens zijn persoonsgegevens als ze gaan over voorbeeld aan klantnummers die je kunt koppelen of bijzondere gegevens (zie pagina 14) van.

5 AP doet handreikingen om registratie datalekken te verbeteren

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handreiking_verbeteren_registratie_datalekken.pdf

Voorbeelden van minder voorkomende inbreuken zijn: het vinden van documenten die (bijzondere) persoonsgegevens bevatten in een voor ieder toegankelijke

6 Stap 1: Inventarisatie persoonsgegevens – NGS

https://www.ngsmassage.nl/download/820

Toelichting en voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens: • Gegevens over gezondheid. Gegevens over de gezondheid van een persoon.

7 INFORMATIEBLAD PERSOONSGEGEVENS

https://www.digivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2018/12/Informatiebeveiliging-privacy_INFORMATIEBLAD_persoonsgegevens_2020.12.pdf

persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst,

8 Privacyverklaring Tom in de buurt

https://tomindebuurt.nl/wp-content/uploads/2019/07/Bijlage-B-Privacyverklaring-Tom-in-de-buurt-v1-25-5-2018.pdf

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras en godsdienst. Binnen Tom in de buurt hebben alleen

9 Privacyverklaring Bureau Financieel Toezicht

https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2018/12/Privacyverklaring-Bureau-Financieel-Toezicht.pdf

bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden van gewone persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Bijzondere persoonsgegevens.

Plaats een reactie