Voorbeeld Beschikking [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld beschikking ,

1 Voorbeeld beschikking – Gemeente Helmond

Voorbeeld beschikking. Onderwerp: besluit op uw subsidieaanvraag. Geachte. Uw subsidieaanvraag. Op ……. ontvingen wij uw aanvraag voor 2018 tot en met 2022.

https://www.helmond.nl/bis/2018/Raadsnotities/RN%20007%20Voorbeeld%20beschikking%20(bijlage%206).pdf

2 Standaard brief – Provincie Flevoland

https://www.flevoland.nl/getmedia/3e5a9062-d454-47ae-a6e9-5c31955cd504/2082790-Beschikking_Batavialand_boekjaarsubsidie.pdf

Beschikking subsidieverlening boekjaarsubsidie 1-7 t/m 31-12-2017. Geachte heer Maris,. Op 23 mei 2017 ontvingen wij uw subsidieaanvraag van € 729.392 voor

3 Modeldocument Beschikking toekenning studietoeslag – Divosa

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/modeldocument_beschikking_toekenning_studietoeslag_-_3.pdf

Beste naam aanvrager,. Op datum aanvraag heb je studietoeslag aangevraagd voor [studiejaar]. Besluit. Wij hebben besloten dat je studietoeslag krijgt. Je krijgt

4 Beschikking-gedifferentieerde-premie.pdf – VCSW

https://www.vcsw.nl/wp-content/uploads/2018/11/Beschikking-gedifferentieerde-premie.pdf

Premieloon. Het premieloon is het totale loon waarover u op jaarbasis premies werknemersverzekeringen betaalt. Voorbeeld. Page 2. 1. Beschikkingnummer !Datum.

5 Bijlage 4 Voorbeeld beschikking goedkeuring verhuur Geacht …

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-31613/currentitem

Voorbeeld beschikking goedkeuring verhuur. Geacht bestuur,. Bij schrijven van <datum> heeft u verzocht om instemming met de voorgenomen verhuur van.

6 Bezwaarwijzer – Nationale ombudsman

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/bezwaarwijzer.pdf

bezwaar te maken, dan vindt u een voorbeeldbrief hiervoor op onze website ccIs de beschikking voor deze burger te begrijpen?

7 Beschikking Omgevingsvergunning – Planviewer

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0353.201107OvZwaaikom-Va01/vb_NL.IMRO.0353.201107OvZwaaikom-Va01.pdf

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de Als voorbeeld is genoemd het rood schilderen van de gevel, hiervoor.

8 Vereenvoudigen terugkerende beschikking – VNG

https://vng.nl/sites/default/files/2021-10/bijlage_4a._20210607_vereenvoudigen-terugkerende-beschikking_20210607_002.pdf

beschikking, dus dat niets een gemeente beleidsmatig of juridisch in de weg staat de terugkerende beschik- van onderstaande voorbeelden.

9 Beschikking-Ondersteuning-Wmo-anoniem.pdf

https://www.wmoraad-sittardgeleen.nl/wp-content/uploads/2016/06/Beschikking-Ondersteuning-Wmo-anoniem.pdf

Graag informeer ik u in deze brief over onze beslissing. Besluit. Ik laat u weten dat wij hebben besloten aan u verlenging van de ondersteuning, gericht op

Plaats een reactie