Belrai Screener Voorbeeld Punten [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Belrai screener voorbeeld punten , Belrai voorbeeld, Belrai screener zorgbudget, Belrai screener blanco versie

1 GEBRUIK VAN BELRAI SCREENER – KU Leuven

door A Declercq

https://www.kuleuven.be/lucas/nl/Publicaties/publi_upload/rapport-thab-en-belrai-screener

2 BelRAI – NVKVV

https://www.nvkvv.be/file?fle=1060434&ssn=44e92a65fad87564ea324821091d0cc454348b52

BelRAI. Een meerwaarde voor de zorg bij kwetsbare personen Uitganspunten van BelRAIscreener Ergotherapeutische screening en ondersteuning.

3 PPT Anja Declercq BelRAI – 1 slide per blad.pdf

https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/files/PPT%20Anja%20Declercq%20BelRAI%20-%201%20slide%20per%20blad.pdf

31 mrt. 2017 — Wat is de BelRAI Screener? Mogelijke aandachtspunten met ruimte voor verbetering assessments … Enkele voorbeelden uit thuiszorg

4 Ontwikkeling van een BelRAI Screener instrument voor kinderen

https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/4dr11w6/files/2018_05%20Rapport_09%20EF06.03%20Eindrapport%20BelRAI%20Screener%20instrument%20voor%20kinderen.pdf?29m2jhr

9 mei 2018 — Deze BelRAI Screener dient te kunnen bepalen welke kinderen Een ander voorbeeld is een kind met ADHD dat veel beter functioneert met.

5 Opleidingsfiche BelRAI Screener- trainersopleiding

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/2022-04/Studiefiche%20BelRAI%20Screener%20-%20Oktober%202021.pdf

Opleidingscluster I: inleiding en coderen van de BelRAI Screener aandachtspunten bij een indicatiestelling Eventuele verbeterpunten. Voorbeeld.

6 Veelgestelde vragen BelRAI (wijzigingen 26/05/2021) – VVSG

https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/veelgestelde%20vragen_26052021.pdf

26 mei 2021 — Vb afkappunten BelRAI screener voor Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden: o totaalscore: ≥13 punten o som ADL,IADL: ≥6 punten.

7 BelRAI

http://www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be/assets/upload/cache/Opleiding/studiedag%2019_04_25/Van_Eenoo.pdf

25 apr. 2019 — BelRAI introductie – BelRAI screener. ▫ BelRAI resultaten BelRAI zorgschalen – voorbeelden ▫Actuele en potentiële aandachtspunten.

Plaats een reactie