Balanced Scorecard Voorbeeld Onderwijs [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Balanced scorecard voorbeeld onderwijs ,

1 Bedrijfsvoering | VOS/ABB

balanced scorecard. Themanummer: Planning Het Friese openbare onderwijs had al een directeuren-netwerk. perspectieven eerst nog twee voorbeelden.

https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2013/06/Kernthema_Bedrijfsvoering_nr.2.pdf

2 PASSENDE KWALITEIT IN ONS ONDERWIJS

https://adoc.tips/download/passende-kwaliteit-in-ons-onderwijs.html

Dit document is opgebouwd volgens de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton. We hebben onze missie en strategie concreet gemaakt door heldere en meetbare

3 Toepasbaarheid van de Balanced Scorecard in non-profit …

https://www.4human.nl/wp-content/uploads/2016/03/Toepasbaarheid-van.pdf

Kaplan en Norton (1992, 1993, 1996a) hebben de Balanced Scorecard ontwikkeld als een illustratie volgt hier een voorbeeld van een wat meer toegespitste

4 ISO-BSC SOK Delmotte

https://onderwijskwaliteit.be/assets/files/documents/files/2006.06.09_ISO-BSC_SOK_Delmotte.pdf

2003: VTI start met balanced scorecard Werkgroep kwaliteit in het onderwijs (initiatief Een voorbeeld: het proces GIP. START. GIP-JURY.

5 Balanced score card.indb – Boom Filosofie

https://www.boomfilosofie.nl/media/23/9789013079081-balanced-scorecard-ink-managementmodel-inkijkex.pdf

De Balanced Scorecard en het INK-managementmodel zijn in het afgelopen decen- beeld het onderwijs, de politie, zorginstellingen,

6 De ciifers boven water – HBO Kennisbank

https://hbo-kennisbank.nl/resolve/haagsehogeschool/eyJ1IjogImh0dHBzOi8vc3VyZnNoYXJla2l0Lm5sL29iamVjdHN0b3JlLzNiMzI1MGUxLTEyMTEtNDUyZS1hYzI5LWE5NGJkM2M1Nzg1OSIsICJpIjogbnVsbCwgImgiOiAiOTlkNTMwZjYyYTQ3NDg5ZjIzMmUwZTM2MzdhNGIyM2FjYWRiZGExNWQ0ZmU4OGEyZWY0OGQ2NzdlN2NkMTIwZSJ9

Balanced Scorecard, politie, overheid, strategische doelstellingen, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren, interview, INK-model, Value Chain.

7 processen in de zorg op basis van de balanced scorecard

https://www.raadrvs.nl/binaries/raadrvs/documenten/publicaties/2004/04/28/verantwoordingsprocessen-in-de-zorg-op-basis-van-de-balanced-scorecard/Veranwoordingsprocessen_in_de_zorg.pdf

28 apr. 2004 — Introductie bsc/prestatie-indicatoren in de zorg Voorbeeld van een balanced scorecard (onderwijs) is dat 25 miljard euro.

8 Inhoud – Boom hoger onderwijs

https://www.boomhogeronderwijs.nl/media/7/9789462364370_inkijkexemplaar.pdf

2.5 Het INK-model en de Balanced Scorecard. 45. 2.6 PDCA-cyclus. 48. 2.7 Samenvatting: Ga uit van de eigen situatie. 50. 2.8 Opdrachten.

Plaats een reactie