Voorbeeld Artiestencontract [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Voorbeeld artiestencontract ,

1 PLATENCONTRACT – Kunstenbond

Artiestencontract: elke overeenkomst tussen de Maatschappij en de Artiest terzake van het overdragen van rechten betreffende het uitvoeren van.

http://kunstenbond.nl/uploads/5919589350c70c632c19ac4e6dc6d245ec9f09bff6f9b.pdf

2 Optreedcontract (model) – ShantyNederland

https://www.shantynederland.nl/files/Voorbeeld_Optreedcontract_nl.pdf

1.1. De Opdrachtgever verleent hierbij aan de Artiest, gelijk de Artiest van de Opdrachtgever aanvaardt, de opdracht om een optreden te verzorgen op.

3 CONTRACTEN

https://adoc.tips/download/contracten-artiestencontract-licentie-en-distributie-overeen.html

FNV Kiem/BV Pop beschikt een bruikbaar voorbeeld van een artiestenovereenkomst, een contractmodel. Ook dit zou bij onderhandelingen kunnen worden gebruikt

4 Het artiestencontract

http://hdcms.nl/beheer/resources/websitefiles/32/files/Het%20Artiestencontract%205_0.pdf

Een bekend voorbeeld is de BKR18, de beeldende kunstenaars regeling, op grond waarvan de individuele beeldende kunstenaar tegen regelmatige vervaardiging

5 360° CONTRACTEN IN DE MUZIEKINDUSTRIE

https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/401/RUG01-002349401_2017_0001_AC.pdf

door D Smet — Het artiestencontract, algemeen, houdt een overeenkomst in tussen de muzikant en de met artiesten.95 Concertpromotor Live Nation is een voorbeeld.

6 Aanbevelingen licentiecontracten | NVPI

https://nvpi.nl/app/uploads/2017/11/Aanbevelingen-licentiecontracten.pdf

van opnamen worden verleend van licentiegever aan licentienemer). Dit document geldt dus niet voor artiestencontracten. 2 Met aandachtspunt wordt bedoeld:

7 Voorbeeldovereenkomst artiest individueel – Ntb

https://www.ntb.nl/wp-content/uploads/2015/11/voorbeeldovereenkomst-ind-artiest.pdf

Na aanpassing van de regelgeving voorziet deze voorbeeldovereenkomst in de mogelijkheid om de fictieve dienstbetrekking en de gageregeling voor artiesten buiten

8 Handleiding Evenementen | Jong Nederland

https://www.jongnederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Handleiding-evenementen.pdf

Voorbeeld sponsorcontract blz.21. • Artiestencontract Voorbeelden van taken en verantwoordelijkheden van kerngroepen en werkgroepen: • Kerngroep:.

Plaats een reactie