Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd Voorbeeld 2018 [Gratis PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voorbeeld 2018 ,

1 voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

VOORBEELD ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (Bij horeca-cao 2018-2019) verklaren met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te willen gaan,

https://d11s8ysge2pxse.cloudfront.net/app/uploads/2018/11/KHN_Model-arbeidsovereenkomst_bepaalde-tijd_horeca-cao.docx.pdf

2 VOORBEELD ARBEIDSOVEREENKOMST INVALKRACHT …

https://vmn-missethoreca.imgix.net/uploads/2018/11/KHN_Model-arbeidsovereenkomst_invalkracht-bepaalde-tijd_horeca-cao.docx.pdf

VOORBEELD ARBEIDSOVEREENKOMST INVALKRACHT BEPAALDE. TIJD. (Bij horeca-cao 2018-2019). De ondergetekenden: De werknemer is aangenomen voor bepaalde tijd.

3 Model arbeidsovereenkomst – Orde van Advocaten – Amsterdam

https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/48419/Model%20arbeidsovereenkomst%20incl%20salarissen%202018.pdf

Gelet op het bepaalde bij artikel 9b, tweede lid,. Advocatenwet wordt de stage van stagiaires in deeltijd naar evenredigheid verlengd. Het minimaal aantal uren

4 Model arbeidsovereenkomst – digiPACCT

https://www.digipacct.nl/system/files/2021-05/Bijlage-II-Model-Arbeidsovereenkomst.pdf

bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel D-3 van de cao-hbo 2018-2020 en eindigt van rechtswege op.

Plaats een reactie