Amide Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Amide voorbeeld , Iupac naamgeving organische chemie, Naamgeving organische chemie samenvatting, Naamgeving organische chemie oefeningen, Iupac naamgeving oefenen, Iupac naamgeving zouten, Functionele groepen organische chemie, Volgorde naamgeving scheikunde

1 Nationale Scheikundeolympiade

3 feb. 2019 — Een voorbeeld is het Latimerdiagram van zuurstof in zuur milieu (pH = 0): voorbeeld 4: Hofmann-herschikking – omzetting amide in amine.

https://www.scheikundeolympiade.science.ru.nl/nationaal/2018/Theorieboek%202018%20supplement.pdf

2 Toepassing van procaïne-amide

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1954123010001a.pdf

men verschillende voorbeelden daarvan leren kennen. De discussie over het loca- le anaestheticum efocaïne in dit Tijdschrift is nog maar zeer kort geleden

3 Bijlage 4: Naamgeving van een aantal belangrijke types van …

http://nuleren.be/edocumenten/chemie_Bijlage4_Organische_nomenclatuur_achtergrond.pdf

B4.2.8 Naamgeving van amides (RCONH2) . Een aantal voorbeelden van deze nomenclatuur wordt hieronder gegeven. O. O. OH. O. 1-methoxy-3-propoxypropaan.

4 Nomenclatuur Organische Chemie – KVCV

https://kvcv.be/images/documenten/onderwijs/Organische%20nomenclatuur.pdf

Dit betekent in ons voorbeeld dat 3,4,9-trimethyldecaan (3+4+9 = 16) de correcte naam naam van het corresponderende carbonzuur het achtervoegsel –amide.

5 Allergische reacties op lokale anaesthetica – NTVT

https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1996/05/Gecomprimeerd_NTvT_103_1996_178-180.pdf

Lidocaïne, het voorbeeld van een amide anaestheti- cum, wordt behalve als injecteerbaar middel ook in meerdere preparaten voor lokale applicatie gebruikt. De

6 Verraderlijk beeld – Nederlands Forensisch Instituut

https://www.forensischinstituut.nl/binaries/nfi/documenten/magazines/2017/08/03/artikel-in-blauw-verraderlijk-beeld-augustus-2017/Blauw+Verraderlijk+Beeld_tcm35-275038.pdf

3 aug. 2017 — amide (nylon). Voorbeeld 4 Een jas kan bestaan uit verschillende stoffen, die vaak ook andere pigmenten bevatten voor de kleur. De kraag.

7 cursus-chemie.pdf – Universiteit Gent

https://www.ugent.be/ge/nl/toekomstige-studenten/infodagen/logo-audio/cursus-chemie.pdf

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarmee ook vooruitgeblikt wordt naar naar organische verbindingen zoals de alcoholen, de amides en de esters.

8 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907 …

https://www.ez-catalog.nl/Asset/536654c42cb247cdb904acef9821ef41/Original/Loctite-20200825-234534-MSDS-NL-N.pdf

25 aug. 2020 — N,N’-Ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide) Toepassing Voorbeeld Methode. Maleinezuur. 110-16-7. NOAEL F1 150 mg/kg.

9 _ Examen VWO :::s – NVON

https://newsroom.nvon.nl/files/default/skv892vb.pdf

voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. voorbeeld van een amide is ethaan amide : Men spreekt dan van N-gesubstitueerde amiden. Voorbeelden

Plaats een reactie