Ambtshalve Beschikking Voorbeeld [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Ambtshalve beschikking voorbeeld ,

1 GEMEENTEBLAD 4 maart – Officiële bekendmakingen

4 mrt. 2019 — Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP). Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-50651.pdf

2 Het ‘gesloten stelsel’ en ambtshalve beslissingen

https://debontadvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/06/Het-gesloten-stelsen-in-Draaicircirkels-van-formeel-belastingrecht-SDU-2009.pdf

beschouwt de wetgever de ‘ambtshalvebeschikking van de inspecteur – die toch even Een voorbeeld kan worden gevonden in het arrest van 14 april 2006.

3 Professioneel behandelen van bezwaarschriften

https://prettigcontactmetdeoverheid.nl/sites/default/files/documenten/Handleiding%20Professioneel%20behandelen%20van%20bezwaarschriften_0.pdf

Een voorbeeld daarvan is de WOZ-beschikking. leiden tot een ambtshalve herziening, als blijkt dat het bestreden besluit gebreken vertoont.

4 beschikkingen eenmalige energietoeslag 2022 – Divosa

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/modelbrieven_energietoeslag_-_stimulansz_-_2.pdf

15 mrt. 2022 — Beschikking 1: Ambtshalve toekenning energietoeslag individueel . Beschikking 6: Buiten behandeling laten aanvraag energietoeslag .

5 Ontwerpbesluit ambtshalve beschikking EMO.pdf – DCMR

https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-11/Ontwerpbesluit%20ambtshalve%20beschikking%20EMO.pdf

2 nov. 2021 — Inmiddels is de NER opgegaan in het activiteitenbesluit (AB). Daarin worden nog steeds een aantal voorbeelden genoemd waarbij activiteiten

6 BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING …

https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Vergunningen_en_Ontheffingen/Ontheffingen_en_vergunningen_2018/418265-_-DEFINITIEF-besluit-Gideonweg-3-te-Groningen-D2020-034067.pdf

3 jul. 2020 — ambtshalve wijziging omgevingsvergunning verleend aan: Sita Recycling Services locatie: Gideonweg 3 Groningen bevoegd gezag:.

7 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke …

https://www.svhw.nl/app/uploads/2021/08/Getekend-besluit-ambtshalve-vermindering-2016.pdf

Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen en beschikking tot vaststelling van de waarde ten grondslag heeft gelegen, voor zover op

Plaats een reactie