Algemene Voorwaarden Bouwbedrijf Voorbeeld [Gratis PDF]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Algemene voorwaarden bouwbedrijf voorbeeld , Algemene voorwaarden zzp bouw, Ava 2013, Algemene voorwaarden bouwend nederland, Algemene voorwaarden offerte bouw

1 Algemene voorwaarden Aannemersbedrijf Totaalbouw Budel B

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen aannemersbedrijf Totaalbouw Budel B.V., hierna te noemen: “Aannemer

http://www.totaalbouwbudel.nl/downloads/Algemene%20voorwaarden%20Aannemersbedrijf%20Totaalbouw%20Budel%20BV.pdf

2 Algemene voorwaarden Aannemersbedrijf Kock Teunissen …

https://www.kockteunissen.nl/pdf/algemene_voorwaarden.pdf

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen aannemersbedrijf Kock Teunissen, hierna te noemen: “Aannemer”, en

3 Algemene voorwaarden in de bouw | Bout Advocaten

https://boutadvocaten.nl/wp-content/uploads/2015/02/Algemene-voorwaarden-in-de-bouw.pdf

Een voorbeeld: regelmatig wordt de hoogte van de korting in paragraaf 42 van UAV 2012 in het bestek hoger vastgesteld dan in de UAV 2012 is bepaald. Tot slot:

4 Algemene Voorwaarden | CIA Bouwbedrijf

https://ciabouwbedrijf.nl/wp-content/uploads/2022/05/Algemene-Voorwaarden-2022.pdf

aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren

5 Algemene voorwaarden Bouw-Collectief B.V.

https://www.bouw-collectief.nl/algemenevoorwaarden.pdf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van Bouw-. Collectief B.V., elke Overeenkomst tussen Bouw-Collectief B.V. en

6 Algemene voorwaarden van: Bouwbedrijf van Kollenburg B.V. …

https://www.kollenburgbouw.nl/wp-content/uploads/2018/11/Algemene-Voorwaarden-Bouwbedrijf-van-Kollenburg.pdf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren,.

7 Algemene Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Heddes …

https://www.heddes.nl/media/241535/algemene-inkoop-en-onderaannemingsvoorwaarden-heddes-bouw-ontwikkeling-bv-juli-2018.pdf

Algemene Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.. Juli 2018. Algemene bepalingen. Artikel 1. Toepasselijkheid, definities

8 algemene voorwaarden – aanneming – Sierpleisterwerken

https://www.sierpleisterwerken.be/images/pdf/algemenevoorwaarden.pdf

4. In afwijking van art. 1793 Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 5. Bij bouw, vernieuwbouw en alle

9 ALGEMENE VOORWAARDEN Timmer

http://timmer-enklusbedrijfversendaal.nl/avw.pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN Timmer- en Klusbedrijf Versendaal B.V.. (KvK nr. van puin en bouwafval evenals het verwijderen van asbest en chemisch afval.

10 ALGEMENE VOORWAARDEN – De Brielse Glashandel

https://brielseglashandel.nl/wp-content/uploads/2021/05/algemene-voorwaarden-jan-2019-nederlands-def-versie_-002.pdf

12.5. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de gebruiker wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de wederpartij niet gerechtigd het glas

Plaats een reactie