Al Dan Niet Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Al dan niet voorbeelden ,

1 Stel je voor, het lijkt insubordinatie

Deze constructie is uit te breiden met talloze andere voorbeelden, die wel op zinnen zonder vervolg roepen een al dan niet wenselijk.

https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A2604167/view

2 Onze Taal. Jaargang 60 – DBNL

https://www.dbnl.org/tekst/_taa014199101_01/_taa014199101_01.pdf

De marketing options waren toch nog niet gemonitored? A: Jawel hoor, de product managers hebben ’t stuk al gemonitored. Was jij dan niet involved?

3 Is context noodzakelijk voor het begrijpen van een zin? – http

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=81278

door J Krikhaar — Uit dit voorbeeld blijkt, dat deze theorie op het eerste gezicht niet meer dan logisch lijkt. Voorbeeld 2) zal echter aantonen dat de gevolgtrekking dat er.

4 Ditransitieve constructies in het Nederlands: semasiologische …

https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/NEDTAA2012.3.DISC540?crawler=true&mimetype=application/pdf

door T Colleman

5 een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïn

https://pure.uva.nl/ws/files/1770134/135142_Slofstra_Hoekstra_Versloot_2009_T_T_61.pdf

door EEN VOORBEELD

6 Taal en regels – Universiteit Utrecht

https://www.uu.nl/sites/default/files/gw_reuland_eric_oratie_definitief.pdf

Dit voorbeeld van een anaforische relatie is erg eenvoudig en de individu al dan niet denkt dat dat individu zal gaan schieten. De zin.

7 Conditioneel al – Amsterdam University Press

https://www.aup.nl/journal-downloads/taal-en-tongval/jrg_2002-2003_thema_1516_-_conditioneel_al.pdf

door C van Bree

8 NOTA VOORBEELDZINNEN

https://ivdnt.org/images/stories/onderzoek_en_onderwijs/publicaties/fonsverborum2009/kinable.pdf

door D Kinable

9 Nederlands leren: regels of voorbeelden?

https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/download/1146/1112

door A Blom

Plaats een reactie