Affectieve Lesdoelstellingen Voorbeelden [Gratis Download]

4 Gratis voordbeelden downloaden in Word en PDF Affectieve lesdoelstellingen voorbeelden , Lesvoorbereiding voorbeeld, Affectieve leerdoelen, Voorbeeld lesvoorbereiding praktijkles, Voorbeeld lesvoorbereiding secundair onderwijs, Leerinhouden voorbeeld, Lesopzet voorbeeld, Voorbeeld lesvoorbereiding basisonderwijs, Pedagogische beginsituatie voorbeeld

1 Leerdoelen – Handboek Natuurkundedidactiek

Nodeloos vage, meerduidige omschrijvingen – Voorbeeld: “De leerlingen blijkt vrijwel onbegonnen werk te zijn om de affectieve en sociale doelen verder.

https://natuurkundedidactiek.nl/wp-content/uploads/sites/224/2017/03/hbnd-w-02-08-INF-2-leerdoelen.pdf

2 2. i Leerdoelen – Joseph Kessels

https://josephkessels.com/sites/default/files/2020-12/Kessels%2C%20J.%20W.%20M.%2C%20%26%20Smit%2C%20C.%20A.%20%281986%29.%20B1.2%20Leerdoelen.%20Handboek%20Opleiders%20in%20Organisaties.%20No.%205%2C%201%E2%80%9328..pdf

5.3.1 Cognitieve, affectieve en psychomotorische doe (Deze voorbeelden zijn geen bestaande, algemeen aanvaarde of goed gekeurde doelen.

3 EEN LESVOORBEREIDING MAKEN – Wikiwijs

https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/659929/lesvoorbereiding%20maken.pdf

Enkele voorbeelden: Enkele voorbeelden: De leerlingen kunnen… De affectieve doelstellingen die over na te streven houdingen en waarden bij de.

4 AFFECTIEVE DIMENSIE VAN LEREN

https://canonberoepsonderwijs.nl/kenmerken-deelnemers-en-leerprocessen/affectieve-dimensie-van-leren/?print-posts=pdf

23 mei 2012 — Een voorbeeld, uit het onderzoek van Bolhuis en. Simons (2011):. Wie bij het leren van Frans op school een hekel heeft gekregen aan die taal zal.

5 Inhoud – Uitgeverij Acco

https://www.accouitgeverij.nl/sites/default/files/book_pdfs/9789463444118_fragm.pdf

1 sep. 2018 — 2.2 Hoofddoelstellingen (leerplandoelstellingen, competenties en eindter- men-ontwikkelingsdoelen 5.2 Affectieve leerdoelen formuleren.

6 Formuleren van doelstellingen – KU Leuven

https://wet.kuleuven.be/OAS/skdoelstellingen2

Motorische vaardigheden. – Welke bewegingspatronen moeten studenten beheersen? Dynamisch-affectieve leerresultaten. – Is het de bedoeling dat studenten tijdens

7 HERZIENE TAXONOMIE VAN DE LEERDOELEN VAN BLOOM

https://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/wp-content/uploads/metacognitieve-leeractiviteiten.pdf

Metacognitieve regulatie van leerprocessen heeft betrekking op het uitoefenen van controle over zowel de cognitieve als affectieve verwerking van leerinhouden.

8 Leidraad bij het maken van een lesvoorbereiding

http://cage.ugent.be/~avandael/Ailo/AILO_documenten/2009/Leidraad_bij_het_maken_van_een_lesvoorbereiding_2009-2010.pdf

Per lesfase/leerfase trachten we één of meer lesdoelstellingen te bereiken die een samenhang vertonen op cognitief, dynamisch-affectief of motorisch gebied of

Plaats een reactie